社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

หนีมลพิษไปอยู่เหนือมวลอากาศ

หรือเราควรย้ายไปอยู่ให้สูงขึ้นไปจนเกินที่มลพิษจะเอื้อมถึงสถาปนิกจากฝรั่งเศสชวนจินตนาการถึงอนาคตของที่อยู่อาศัย เมื่อมลพิษทางอากาศบนพื้นโลกมีปริมาณสูงมากเกินไปจนไม่อาจอยู่อาศัยได้ ทางออกควรเป็นเช่นไร หรือมนุษย์ควรย้ายไปอยู่ให้สูงขึ้นไปเกินกว่าขอบเขตที่มลพิษจะทำร้ายเรา


การออกแบบแนวคิดเพื่อหาทางออก

ในขณะที่หลายประเทศ (รวมถึงประเทศไทย) กำลังเผชิญกับปัญหาฝุ่นควันที่เป็นพิษอย่าง PM2.5 นักออกแบบจากหลายพื้นที่ก็กำลังขบคิดถึงวิธีการที่เราจะรับมือกับสถานการณ์ทางมลพิษที่กำลังจะเลวร้ายขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งอาจไม่ใช่แค่มลพิษจากฝุ่นควันที่ทำให้เราไม่สามารถใช้อากาศในการหายใจได้อีก แต่ยังรวมถึงสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนและอุณหภูมิพื้นผิวโลกที่สูงขึ้น


สถาปนิกจาก XTU ฝรั่งเศส ( https://www.xtuarchitects.com ) เสนอแนวทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในอนาคต โดยมีลักษณะเป็นโครงสร้างรูปทรงสามมิติ 12 หน้า ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกันได้และลอยอยู่เหนือพื้นดินในระดับที่สูงเกินกว่าที่อิทธิพลของมลพิษจะเอื้อมถึง ขณะนี้โมเดลของที่อยู่อาศัยนี้จัดแสดงไว้ในพิพิณฑ์ศิลปะโมริ (Mori Art Museum) ในโตเกียว โดยเปิดให้ชมได้ถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ แนวคิดลักษณะนี้เป็นการเสนอแนะแนวทางที่สุดโต่งซึ่งอาจไม่ถูกนำมาสร้างจริงก็ได้ แต่อย่างน้อยที่สุดก็ได้ทำหน้าที่ให้เกิดการพูดคุยและหาทางออกร่วมกันของคนที่เข้าชม เป็นการใช้แนวทางการออกแบบและศิลปะเพื่อสร้างการตระหนักรู้ได้อย่างมีพลัง


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.