社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

เปลี่ยนสนามกีฬาเป็นป่า

สนามกีฬาหากไม่ได้ใช้ จะยังเป็นอะไรได้อีกสำหรับคนในเมืองนักออกแบบเปลี่ยนสนามกีฬา Wörthersee ประเทศออสเตรียเป็นพื้นที่ปลูกป่ากลางเมือง ด้วยต้นไม้เกือบ 300 ต้น เพื่อระตุ้นเตือนให้คนหันมาใส่ใจกับอนาคตของป่าไม้ที่อาจไม่เหลืออยู่ในธรรมชาติ

ในขณะที่หลายพื้นที่ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าธรรมชาติ ไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากการบุกรุกเข้าใช้พื้นที่โดยพลการ หรือการบริหารจัดการจากรัฐที่ไม่มีการวางแผนที่ดี รวมไปถึงสาเหตุหลักทั่วโลกอย่างการขยายตัวของเขตเมือง แต่ปัญหานี้กลับไม่พบหรือมีความเบาบางกว่ามากในประเทศแถบยุโรป อะไรคือสาเหตุและวิธีการที่ยุโรปกำลังทำอยู่


การออกแบบการตระหนักรู้ร่วมกัน

จากข้อมูลสถิติของสหประชาชาติ (UN) เราพบว่าพื้นที่ป่าของยุโรปตะวันตกและยุโรปตะวันออกรวมกันไม่ได้มีทีท่าว่าจะลดลง แต่ในทางตรงกันข้าม พื้นที่ป่าของยุโรปกลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1980 ซึ่งมีพื้นที่ป่า 199 ล้านเฮคเตอร์ (1.99 ล้านตารางกิโลเมตร) ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 202 ล้านเฮคเตอร์ในปี 1990 และกลายเป็น 215 ล้านเฮคเตอร์ (2.15 ล้านตารางกิโลเมตร) ในปี 2000 นับเป็นการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าถึง 8% ภายในเวลาเพียง 20 ปี


การปลูกป่าในสนามกีฬาครั้งนี้คงเป็นเครื่องยืนยันอีกหนึ่งเสียงถึงความจริงจังในการกระตุ้นให้ผู้คนได้เข้าใจและตระหนักถึงปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่า ‘ของโลก’ ถือเป็นการนำพาคนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมกับปัญหาแม้ประเทศของตนเองจะไม่ได้ประสบกับการลดลงของพื้นที่ป่าด้วยตนเองก็ตาม การปลูกป่าในพื้นที่เฉพาะกลางเมืองนี้เกิดมาจากแนวคิดในภาพวาดของ Max Peintner ซึ่งตีความโดย Klaus Littmann (http://www.klauslittmann.com/) เกี่ยวกับความเสี่ยงในอนาคตที่พื้นที่ป่าอาจลดลงจนกลายเป็น ‘ของหายาก’ และต้องนำเข้ามาจัดแสดงให้ผู้คนได้ชม คล้ายกับการเกิด ‘สวนสัตว์’ ในปัจจุบันซึ่งพาสัตว์หายากเข้ามาไว้ในเมืองให้คนได้เห็น อย่างไรก็ตาม ป่าในสนามกีฬานี้จะถูกจัดแสดงถึงวันที่ 27 ตุลาคมนี้เท่านั้น ก่อนจะย้ายต้นไม้ทั้งหมดไปปลูกไว้ในพื้นที่สาธารณะใกล้สนามกีฬาต่อไป


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.