社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

สมาธิสั้นเป็นยูนิคอร์น

การวินิจฉัยและการดูแลเด็กสมาธิสั้นอาจทำได้ง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือที่ชวนเด็กเล่นเป็นตัวละครสนุกๆสภาวะสมาธิสั้น (ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder) เป็นสภาวะที่อาจพบได้บ่อยโดยเฉพาะในวัยเด็กและส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กๆ การวินิจฉัยและการดูแลที่เหมาะสมอย่างทันท่วงทีจึงเป็นกระบวนการสำคัญที่จะทำให้เด็กได้เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพในแบบที่เขาเป็น


วิธีการหนึ่งที่สามารถใช้ในการระบุสภาวะสมาธิของเด็กๆ คือการตรวจจับคลื่นสมองในแต่ละกิจกรรมที่เด็กกำลังทำ ซึ่งต้องอาศัยเครื่องมือที่มีความแม่นยำสูง ด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันการตรวจวัดคลื่นสมองทำได้ด้วยการให้เด็กสวมเครื่องมือตรวจจับไว้รอบศีรษะ แต่เครื่องมือนี้ก็มักสร้างความรำคาญและความอึดอัดให้แก่เด็ก


การออกแบบความสนุกในการใช้งาน

ด้วยปัญหาดังกล่าว ทำให้ Anouk Wipprecht นักออกแบบชาวดัทช์ได้พัฒนาวิธีการที่จะทำให้เด็กมีความสนุกและรู้สึกผ่อนคลายในขณะใช้งานเครื่องตรวจวัด โดยออกแบบให้เครื่องมือมีลักษณะคล้ายเขาของสิ่งมีชีวิตในเทพนิยายอย่าง 'ยูนิคอร์น' (unicorn)


การออกแบบโครงสร้างของเครื่องมือขึ้นใหม่นี้ทำให้การตรวจวัดคลื่นสมองของเด็กทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หมอและผู้ดูแลเด็กสามารถบันทึกสัญญาณสมองได้คมชัดขึ้น ในขณะเดียวกันความรู้สึกของเด็กๆ ต่อเครื่องมือก็เปลี่ยนไปอย่างพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ จากที่เคยเป็นยาขม กลับกลายเป็นขนมหวานที่เด็กๆ ชื่นชอบที่จะสวมใส่


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.