社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

กระเปาะกลวงแทนที่คอนกรีต

สร้างอาคารให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยกระเปาะกลวงแนวคิดนี้ถูกนำมาใช้จริงและลดผลกระทบด้านลบให้แก่การก่อสร้างอาคารได้จริงแล้ว เป็นตัวอย่างหนึ่งของการใช้กระเปาะกลวงแทนคอนกรีต ได้รับการพัฒนาจาก Cobiax บริษัทสัญชาติเยอรมันที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนากระเปาะกลวงโดยเฉพาะ


การออกแบบการลดคาร์บอนของอาคาร

กระเปาะกลวง (voided slab) เป็นวิธีการหนึ่งที่พัฒนาขึ้นเพื่อลดการใช้คอนกรีตสำหรับอาคาร สามารถใช้งานได้ดีในส่วนที่เป็นผนังหรือเพดานที่ไม่ต้องแบกรับน้ำหนักจำนวนมาก การพัฒนาครั้งนี้เป็นการทำงานของ Cobiax ( https://www.cobiax.com/intl/ ) ซึ่งเลือกใช้ขยะพลาสติกรีไซเคิลในการผลิต ได้ออกมาเป็นกระเปาะทรงกลมซึ่งสามารถนำมาจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบและลดการปลดปล่อยคาร์บอนของอาคาร


แทนที่จะเทคอนกรีตลงไปทั้งหมด การใช้เทคนิคนี้สามารถลดการใช้คอนกรีตได้ในทันทีอย่างน้อย 35% โดยกระเปาะกลวงจะเข้าไปแทรกตัวแทนที่คอนกรีต จึงช่วยลดวัตถุดิบและเป็นการนำขยะพลาสติกมาหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง นอกจากนี้ยังช่วยลดภาระจากการขนส่งเนื่องจากมีน้ำหนักเบามาก เทคโนโลยีนี้น่าจะช่วยให้อาคารต่างๆ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นอีกโข เพราะปัจจุบันการก่อสร้างอาคารโดยใช้คอนกรีตมีส่วนในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนด้วยการปลดปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศมากถึง 8%


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.