社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

รูปเปลี่ยนภาพลักษณ์การฉีดยา

การฉีดยาที่น่ากลัว เรากลัวเพราะการฉีดยานั้นร้ายจริงๆ หรือเพราะมีคนบอกและเราเชื่อตามนั้น


ภาพลักษณ์ของการฉีดยาและการใช้บริการทางการแพทย์ส่วนใหญ่มักเต็มไปด้วยสีหน้าของความหวาดกลัว ความหวาดระแวง ความไม่มั่นใจ ความหดหู่ รอยน้ำตา และเสียงร้องไห้ แต่ภาพลักษณ์นั้นกำลังถูกรื้อถอนใหม่ด้วยการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้การฉีดยา


หากลองค้นหาภาพในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการฉีดยา เราอาจพบว่าภาพจำนวนมากกำลังสื่อสารความหวาดกลัวและรอยน้ำตาของคนที่มาใช้บริการ แต่เราอยากชวนให้ทุกคนได้ลองถามตัวเองและคนรอบข้างดูว่าแท้จริงแล้วความรู้สึกด้านลบเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากความโหดร้ายของการฉีดยาจริงๆ หรือเป็นเพียงภาพที่เราเองต่างถูกกระพือให้มีความรู้สึกด้านลบมากขึ้นด้วยคำบอกเล่าและคำขู่ของสื่อและคนรอบข้าง


การออกแบบการรับรู้เชิงบวก

จากการสำรวจพบว่าไม่ใช่ทุกคนที่เดินเข้าสู่ห้องฉีดยาด้วยความหวาดกลัว แต่มีคนจำนวนมากที่นั่งรอการฉีดยาด้วยความตั้งใจและมองดูการฉีดยาของตัวเองได้อย่างไม่รู้สึกหวาดกลัว ด้วยข้อเท็จจริงและประสบการณ์การฉีดยาที่หลากลาย ประจวบกับความต้องการที่จะสื่อสารให้ประชาชนหันมาใส่ใจกับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันตนเองกันมากขึ้น จึงนำมาสู่การสร้างศูนย์กลางในการเผยแพร่รูปภาพที่ช่วยสื่อสารความรู้สึกเกี่ยวกับการฉีดยาให้มีความเป็นกลางและสามารถทำให้เกิดการรับรู้ด้านบวกของการฉีดยามากขึ้น


การทำงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง American Academy of Pediatrics ร่วมกับ SELF magazine โดยเปิดให้คนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเพื่อนำไปใช้ในการทำงานหรือการสื่อสารด้านต่างๆ ตามความสนใจ (https://www.flickr.com/photos/selfmagazine/albums/72157710332198661) ในภาพเหล่านั้นสามารถพบรอยยิ้มของทั้งผู้ให้บริการและผู้มารับบริการ ไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่น และผู้สูงอายุ ที่มีหลากหลายเชื้อชาติ นอกจากนี้ SELF magazine ยังนำภาพเหล่านี้มาจัดทำคอลัมน์ที่ชื่อว่า ‘Vaccines Save Lives’ เพื่อขยายการนำภาพไปใช้งานและเปลี่ยนภาพลักษณ์ของการฉีดยาให้เป็นเชิงบวกมากขึ้นด้วยตนเองด้วย


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.