社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

เมืองจำลองเพื่อเด็กกำพร้า

แม้จะไม่ได้มีครอบครัวแบบที่เป็นเหมือนกับใคร แต่ก็ไม่ได้จำเป็นต้องเหมือนใครจริงๆ หรอกหน่วยงานจิตอาสา SOS Children's Villages International สร้างที่อยู่อาศัยสำหรับเด็กกำพร้าและเด็กที่อยู่ภายใต้สภาวะความเสี่ยงในประเทศ Djibouti ในแอฟริกา โดยเป็นความร่วมมือกับองค์กรด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม Urko Sanchez Architects (http://urkosanchez.com/)


วัยเด็กเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับการก่อร่างตัวตน วิธีคิด และทักษะต่างๆ ของเยาวชน การใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความเสี่ยงจึงกลายเป็นองค์ประกอบที่สามารถส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กได้ การทำความเข้าใจและเปิดพื้นที่ให้เด็กได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพภายใต้สังคมที่โอบอุ้มจึงมีความสำคัญมาก


การออกแบบสังคมของเยาวชน

โครงการออกแบบที่อยู่อาศัยสำหรับเด็กกำพร้าและเด็กที่อยู่ภายใต้สภาวะความเสี่ยงนี้เป็นความตั้งใจที่จะให้เด็กได้มีพื้นที่ของตัวเอง ได้เรียนรู้การอยู่อย่างเป็นสังคมและชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ ทั้งด้านความปลอดภัย การใช้ชีวิตประจำวัน และการเรียนรู้


พื้นที่ของที่อยู่อาศัยที่ถูกพัฒนาขึ้นนี้ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างคล้ายแบบจำลองของเมืองขนาดย่อม โดยมีซอกซอยเล็กๆ ให้เด็กสามารถใช้เป็นพื้นที่ส่วนตัว (private space) ในขณะเดียวกันก็สร้างสมดุลด้วยการเชื่อมต่อกับพื้นที่เปิดโล่ง (open space) ซึ่งเด็กสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและผู้ดูแล และได้สัมผัสกับธรรมชาติสีเขียว สัมผัสกับสายลมและแสงแดด ซึ่งเอื้ออำนวยด้วยโครงสร้างของอาคารที่ถูกจัดวางการเลื่อนไหลของอากาศ (air flow) และการเปิดรับแสงธรรมชาติในจุดที่เหมาะสม อาคารที่อยู่อาศัยนี้จึงเป็นการจำลองสังคมขนาดย่อมให้เด็กได้เรียนรู้การใช้ชีวิต ในขณะเดียวกันก็ยังทำให้รู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ 'เมือง' หรือชุมชนที่ตนเองอยู่


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.