社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ให้ไม้หดตัวเองเป็นอาคาร

การหดตัวของไม้ที่ใช้สร้างอาคารอาจเป็นฝันร้ายของสถาปนิก แต่ไม่ใช่สำหรับทีมนักออกแบบหอคอยแห่งนี้


หอคอย Urbach Tower ในประเทศเยอรมนีความสูง 46 ฟุตนี้มีรูปทรงแปลกตาและโดดเด่นอยู่ท่ามกลางธรรมชาติโดยใช้เทคนิคพิเศษที่ทำให้แผ่นไม้ประกอบร่างกันขึ้นจนสมบูรณ์ได้เองหลังทีมงานเพียงวางแผ่นไม้ไว้คร่าวๆ ในเบื้องต้นการก่อสร้างครั้งนี้ต้องอาศัยเทคโนโลยีและการพัฒนากระบวนการจาก University of Stuttgart ถึง 2 สถาบัน ได้แก่ ICD และ ITKE โดยกระบวนการที่คิดค้นใหม่นี้ช่วยให้ผู้ก่อสร้างสามารถดัดแผ่นไม้ให้โค้งงอได้โดยประหยัดพลังงานมากกว่ากระบวนการทั่วไป


การออกแบบที่ท้าทายความเชื่อเดิม

การสร้างอาคารโดยใช้ไม้ปกติแล้วจะต้องทำให้ไม้มีระดับ 'ความชื้น-แห้ง' ที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง เพื่อรักษาระดับความคงตัวของไม้ไม่ให้โค้งงออีกหลังจากนำไปประกอบกันเป็นอาคาร แต่กระบวนการก่อสร้างที่คิดค้นใหม่นี้ผ่านการคำนวณและออกแบบวิธีการตัดและประกอบไม้โดย 'คิดเผื่อ' ให้ไม้หดตัวเองได้ต่อหลังนำไปประกอบกัน


กระบวนการกระตุ้นให้แผ่นไม้หดตัวตามความต้องการนี้อาศัยการจัดการกับความชื้นที่นักวิจัยและนักออกแบบจะต้องคำนวณอย่างดี การวางแผนที่เข้มงวดและการทดลองสร้างแบบจำลองในคอมพิวเตอร์ล่วงหน้านี้แม้จะต้องอาศัยการทำงานที่แม่นยำแต่ก็ช่วยลดภาระในการต้องบิดหรือดัดไม้เองตั้งแต่ต้น และทำให้การประกอบร่างอาคารทำได้อย่างสะดวกมากขึ้น


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.