社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

มอเตอร์ไซค์แบ่งปัน

ในอนาคตการจ่ายเงินเพื่อให้ได้เป็นเจ้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจไม่จำเป็น เมื่อทุกอย่างสามารถ 'แบ่งปัน'บริษัทยานพาหนะขนาดเล็กสัญชาติเยอรมันที่ชื่อว่า Unu พัฒนารถมอเตอร์ไซค์สกูเตอร์ที่รองรับด้วยระบบความปลอดภัยที่ป้องกันการขโมยได้ดีขึ้น และเสริมให้เกิดสังคมของการเกื้อกูลแบ่งปันกันมากขึ้นด้วยระบบการ 'แชร์'


แนวคิดนี้ถูกทำให้เกิดขึ้นได้ด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งคือการวางระบบการล็อครถที่ควบคุมได้อย่างปลอดภัย และอีกส่วนหนึ่งคือแอพพลิเคชั่นที่ใช้คู่กัน จนให้การแบ่งปันรถสามารถทำได้ผ่านระบบดิจิทัลทั้งหมด


การออกแบบเครือข่ายคนและสิ่งของ

การทำงานของมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ในเบื้องต้นถูกพัฒนาให้ใช้ได้สำหรับเครือข่ายเฉพาะของกลุ่มเพื่อน คนในครอบครัว และเพื่อนบ้าน เป็นรูปแบบการเป็นเจ้าของร่วมกันและแบ่งปันได้ในเครือข่ายขนาดเล็ก (micro-sharing) เป็นครั้งแรกสำหรับการเดินทางในเมือง


ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้รถมอเตอร์ไซค์ชนิดนี้ถูกนำไปใช้ได้จริงคือความปลอดภัยที่จะไม่ถูกขโมย ด้วยระบบการป้องกันการขโมย (anti-theft) ช่วยให้สามารถเช็คตำแหน่งของรถและสถานะแบตเตอรี่ได้จากทุกหนทุกแห่ง ระบบการติดตามรถนี้ยังขยายมาสู่หน้าจอขนาดใหญ่บนรถที่จะแสดงแผนที่และช่วยบอกทางให้คนขับสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้ นับเป็นการสื่อสารระหว่างคนขับกับรถโดยตรง โดยที่คนขับสามารถรักษากฎจราจรและทำให้ปลอดภัยจากการที่ไม่ต้องจับโทรศัพท์มือถือของตัวเองเลย


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.