社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

เลิกใช้ฝากาแฟพลาสติก

ลดขยะจากการบริโภค ไม่ใช่แค่หลอด แต่รวมถึงฝาด้วยการดูแลโลกด้วยการลดใช้พลาสติกยังคงเป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันทำต่อไป ในขณะที่หลายคนเลิกใช้หลอดดูดน้ำพลาสติก บ้างก็ดื่มจากแก้วโดยตรง บ้างก็หันมาใช้หลอดดูดโลหะหรือซิลิโคน ทั้งหมดนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าดีใจ แต่อันที่จริงการบริโภคกาแฟยังมีพลาสติกรูปแบบอื่นนอกจากหลอดดูดด้วย


การออกแบบการเลิกใช้พลาสติก 100%

หากเป็นเครื่องดื่มที่ให้ความสดชื่นทั่วไป หลายคนอาจเปลี่ยนมาใช้แก้วน้ำส่วนตัวที่ใช้ซ้ำได้ หรือแทนที่จะใช้แก้วพลาสติกก็เปลี่ยนมาใช้แก้วกระดาษและดื่มเครื่องดื่มจากแก้วโดยตรงแทนที่จะใช้หลอดดูด การเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงเท่านี้อาจจะเพียงพอแล้ว แต่สำหรับกาแฟ พฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นต่างออกไป เพราะกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่นิยมดื่มกันในช่วงเช้าที่เร่งรีบและต้องการความรวดเร็ว การใช้แก้วส่วนตัวในบางครั้งจึงไม่ตอบโจทย์เพราะการสั่งกาแฟของหลายคนมักเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่างทันใดโดยไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนล่วงหน้า


ถ้วยกาแฟที่เข้ามามีบทบาทในครั้งนี้มีชื่อว่า ‘Unocup’ ( https://www.unocup.com ) ซึ่งไม่ได้ตัดทอนเอาฝาของถ้วยกาแฟทิ้งไป เพราะได้ทำความเข้าใจแล้วว่าการซื้อกาแฟมักเป็นรูปแบบสั่งกลับบ้านหรือแบบ to-go ซึ่งผู้บริโภคจะต้องถือถ้วยกาแฟติดตัวออกไปจากร้าน การมีฝาปิดจึงมีความสำคัญที่จะช่วยให้กาแฟไม่หกเลาะเทอะระหว่างทาง ทีมงานของ Unocup จึงขยายพื้นที่กระดาษของถ้วยกาแฟให้สูงขึ้นเพื่อให้สามารถพับด้วยกลไกแบบ 3 ส่วน ซึ่งจะทำให้ได้รูปทรงคล้ายกับฝากาแฟที่เราต่างคุ้นเคย พร้อมกันนี้ก็ยังมีรูเปิดให้สามารถจิบกาแฟได้เหมือนฝาปกติ ทำให้ช่วยลดขยะพลาสติกไปได้อีกหนึ่งชนิด ซึ่งจะมีผลดีต่อโลกมากๆ อย่างน้อยที่สุดก็ลดการเกิดขยะพลาสติกจากฝากาแฟได้วันละนับหลายล้านชิ้น


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.