社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

กระจกเงาของจริงในแฮร์รี่พอตเตอร์

กระจกเงาบานสำคัญในฉากหนึ่งของแฮร์รี่พอตเตอร์ ถ้าไม่ทำงานด้วยเวทมนตร์ ก็คงทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับคนที่ติดตามภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ (Harry Potter) อาจจะยังจำกระจกบานหนึ่งซึ่งแฮร์รี่เคยหลงใหลจนเกือบถอนตัวไม่ขึ้นได้ ดังข้อความที่สลักไว้เหนือกระจกที่ว่า "กระจกบานนี้ไม่ได้สะท้อนใบหน้า แต่สะท้อนคามปรารถนาแห่งจิตใจผู้มอง"


กระจกที่ว่านี้ในภาพยนตร์มีชื่อว่า 'กระจกเงาแห่งแอริเซด (Mirror of Erised)' ซึ่งจะแปลงภาพของคนที่ยืนอยู่หน้ากระจก ล้วงลึกลงไปถึงสิ่งที่อยู่ภายใต้จิตใจ แล้วสะท้อนภาพของสิ่งที่อยู่ในใจออกมาให้ได้เห็น และวันนี้กระจกที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันนั้นก็กำลังตั้งอยู่ในโบสถ์แห่งหนึ่งในอิตาลี


การออกแบบการถ่ายทอดสิ่งที่ตามองไม่เห็น

กระจกบานนี้ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificail Intelligence หรือ AI) ในการถอดรหัสข้อมูลจากสิ่งที่ตรวจจับได้จากรูปลักษณ์ภายนอกของคนที่ยืนอยู่หน้ากระจก โดยในเบื้องต้นเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากเพศ อายุ เชื้อชาติ และสภาวะอารมณ์ แล้วถ่ายอดออกมาเป็นภาพของบุคคลใหม่และเมฆหมอกของข้อมูล


การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์และตีความข้อมูลของคนอย่างรวดเร็วนี้มีเบื้องหลังการทำงานจากทีม Ultravioletto (http://ultraviolet.to/) โดยผลงานนี้ (ภาพในโพสต์) แม้เป็นเพียงงานเชิงทดลองที่จะติดตั้งไว้ชั่วคราวที่โบสถ์ Santa Maria della Manna d'Oro ในเมือง Spoleto ของอิตาลี แต่ก็ทำให้ได้เห็นศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์ว่าจะสามารถเดินทางคู่ขนานไปกับ 'โลกแห่งเวทมนตร์' ซึ่งกำลังสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในโลกอนาคต


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.