社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

เก็บเศษยางไมโครพลาสติก

ป้องกันปัญหามลพิษโดยการเก็บกักให้เป็นระบบปิดบริษัทสตาร์ทอัพจากสหราชอาณาจักรยกระดับการรักษาสิ่งแวดล้อมไปอีกขั้นด้วยการคำนึงถึงปัญหาของไมโครพลาสติกจากยางรถยนต์ซึ่งจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในโลกอนาคต


การออกแบบระบบปิดของมลพิษ

:: ประเด็นปัญหา ::

ไมโครพลาสติก (microplastic) เป็นพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่าที่ตามองเห็นได้และกำลังสร้างปัญหาการปนเปื้อนในดิน แหล่งน้ำ และในสัตว์ทะเลซึ่งจะวนกลับมาเป็นอาหารของมนุษย์ ไมโครพลาสติกยังเป็นสาเหตุมากกว่าครึ่งหนึ่งของ PM2.5 ที่มาจากกิจกรรมบนท้องถนน โดยต้นตอสำคัญคือการสึกหรอของยางรถยนต์ซึ่งทำให้เกิดการปลดปล่อยไมโครพลาสติกประเภทยางทุกครั้งที่มีการเบรก เลี้ยวรถ หรือเร่งเครื่องยนต์ นับเป็นสาเหตุของไมโครพลาสติกอันดับที่สองรองจากขยะพลาสติกในชีวิตประจำวัน


:: การจัดการ ::

กลุ่มสตาร์ทอัพจากสหราชอาณาจักร The Tyre Collective ( https://www.thetyrecollective.com ) พัฒนาวิธีการดูดเก็บไมโครพลาสติกจากยางรถยนต์ด้วยกลไกการสร้างประจุไฟฟ้า เนื่องจากทุกครั้งที่ยางรถยนต์เกิดการเสียดสีจะมีการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าบวกเข้าสู่ยางไมโครพลาสติกที่ปล่อยออกมา การใช้อุปกรณ์ที่มีประจุไฟฟ้าลบจึงช่วดูดจับยางไมโครพลาสติกได้มากกว่า 60% และมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้แรงดูดจากลม หากการจัดเก็บยางไมโครพลาสติกนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ให้ถูกติดตั้งอย่างเป็นมาตรฐานจะช่วยสร้างระบบปิดของผลิตภัณฑ์ยางให้ไม่หลุดรอดไปสู่สิ่งแวดล้อมได้ และสามารถนำยางไมโครพลาสติกซึ่งปกติจะปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมปีละกว่าครึ่งล้านตันต่อปี (ผลสำรวจเฉพาะในพื้นที่ยุโรป) ให้สามารถนำมาหมุนเวียนสร้างยางใหม่หรือนำไปผลิตเป็นน้ำหมึกสำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์ได้อีก

SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.