社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ชูหัวนมคืนสิทธิให้ผู้หญิง

ความเท่าเทียมทางเพศจะมีจริงได้อย่างไร หากร่างกายของผู้หญิงยังถูกบังคับให้ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์สิทธิในการกระทำสิ่งใดๆ กับร่างกายของตนเอง รวมถึงการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าหรือเปิดเผยร่างกายของตนเองควรเป็นสิทธิที่ทุกคนควรมี ในหลายประเทศให้สิทธิของผู้หญิงและผู้ชายในเรื่องนี้อย่างเท่าเทียมกัน แต่ดูเหมือนจะไม่ใช่สำหรับสังคมออนไลน์


ในสื่อสากลอย่างเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม การเปิดเผยร่างกายท่อนบนถูกจำกัดให้สามารถทำได้กับผู้ชายเท่านั้น เพราะเราจะเห็นภาพผู้ชายถอดเสื้อได้ปกติ ในขณะที่ภาพผู้หญิงเปลือยท่อนบนจะถูกลบทิ้งจากระบบในทันทีที่ถูกตรวจพบ


การออกแบบเพื่อกระตุ้นให้ใส่ใจต่อสิทธิ

Spencer Tunick ศิลปินผู้ชื่นชอบการสื่อสารศิลปะแนวนู๊ดชวนให้ผู้คนได้กลับมาใส่ใจต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้หญิงข้อนี้ด้วยการแสดงงานศิลปะแนวติดตั้ง (installation art) ด้วยความร่วมมือของหนุ่มสาวหลากเชื้อชาติจำนวน 125 คนในการประท้วงที่หน้าสำนักงานใหญ่ของเฟซบุ๊คและอินสตาแกรมในนิวยอร์ก


การแสดงออกครั้งนี้เป็นแคมเปญของพันธมิตรแห่งชาติเพื่อการต่อต้านการเซ็นเซอร์ (National Coalition Against Cencorship หรือ NCAC) ที่ชื่อว่า #wethenipple โดยให้ผู้เข้าร่วมทั้งหมดเปลือยกายและปกปิดร่างกายด้วยสติ๊กเกอร์ที่พิมพ์ภาพหัวนมของผู้ชาย ภาพถ่ายจากการประท้วงครั้งนี้ได้นำไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊คและอินสตาแกรมเพื่อสะท้อนประเด็นปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศในกฎข้อบังคับต่างๆ ที่ถูกกำหนดขึ้นบนสื่อสังคมออนไลน์


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.