社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ซ่อนอาคารไว้ในโพรงกระต่าย

บางครั้งความโดดเด่นของอาคารไม่ได้มาจาก 'ความสูง' แต่มาจาก 'ความกลมกลืน' กับพื้นที่บริษัทด้านสถาปัตยกรรม Dorte Mandrup เสนอแผนการก่อสร้าง Thy National Park Center ด้วยรูปลักษณ์ใหม่ ซึ่งจะกลายเป็นอาคารศูนย์ประจำการของอุทยานแห่งชาติในเดนมาร์กในบริเวณที่แผ่นดินและผืนมหาสมุทรเชื่อมต่อถึงกัน


ปัจจุบันอาคารหลายแห่งทั่วโลกสร้างจุดขายของตัวเองด้วยการก่อสร้างให้มีรูปทรงที่ประหลาดแตกต่างจากพื้นที่โดยรอบ หรือเลือกที่จะสร้างอาคารให้สูงเสียดฟ้าเพื่อทำลายสถิติความสูงเดิม แม้การนำเสนอความผิดแผกแตกต่างจะกลายเป็นเครื่องมือที่หลายอาคารใช้ในการสร้างความโดดเด่น แต่โจทย์ของอาคารศูนย์อุทยานทางธรรมชาตินั้นมีความแตกต่างออกไป


การออกแบบอย่างนอบน้อมต่อธรรมชาติ

พื้นที่การก่อสร้างอาคารศูนย์อุทยานแห่งชาติในเมือง Thy ของเดนมาร์กแห่งนี้มีลักษณะเฉพาะตัว คือมีธรรมชาติที่สวยงามที่อยู่ติดทะเล พื้นที่ประกอบด้วยทรายและมีลมทะเลพัดผ่านให้ได้รู้สึกสดชื่นตลอดทั้งวัน บริเวณแห่งนี้ยังถูกปกป้องดูแลด้วยกฎหมายการก่อสร้างของยุโรปซึ่งช่วยทำให้ธรรมชาติที่สวยงามบริเวณนี้ไม่ถูกทำลายไป


ด้วยจุดเด่นที่สำคัญของพื้นที่ อาคารแห่งนี้จึงถูกออกแบบให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติเดิมที่มีอยู่ โดยนักออกแบบได้พัฒนารูปแบบอาคารให้มีลักษณะเหมือนกองทรายและโพรงกระต่ายที่นำทางสู่ใต้ดิน ภายในอาคารบรรจุพื้นที่ใช้สอยไว้อย่างครบถ้วน ทั้งส่วนสำนักงาน นิทรรศการ และการเรียนรู้ ช่องโพรงกระต่ายที่ถูกเจาะไว้ทั้ง 3 โพรงยังทำให้แสงธรรมชาติได้สาดส่องเข้ามาด้านในอาคาร และผิวเปลือกนอกของอาคารซึ่งเป็นพื้นทรายซึ่งยังสามารถรองรับการเติบโตของพืชและสัตว์เดิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ นับเป็นการออกแบบที่ไม่จำเป็นต้องทำตัวให้ผิดแผกจากพื้นที่ แต่กลับสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเดิมที่มีอยู่ได้อย่างพึ่งพาอาศัยกันและกัน

เข้าชม Thy National Park ที่ nationalparkthy.dk


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.