社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

เลี้ยงผีเสื้อบนผนังอาคาร

เปลี่ยนที่ทำงานให้มีสีสัน ใกล้ชิดธรรมชาติ และกระตุ้นเตือนให้ใส่ใจกับสิ่งมีชีวิตร่วมโลกบริษัทด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบผังเมือง Terreform One พัฒนาผนังของอาคารเพื่อเพิ่มมิติด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้พบเห็น โดยใช้ผีเสื้อในการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางสื่อสารเรื่องราวสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมให้ทุกคนที่พบเห็นได้ฉุกคิดถึงความความสัมพันธ์ของตนเองกับธรรมชาติ


อาคารแห่งนี้จะไม่ได้ส่งผลต่อคนที่มองจากภายนอกอาคารเท่านั้น เพราะจากมุมมองภายในอาคาร พนักงานและคนที่อยู่ในอาคารก็สามารถได้รับโอกาสพิเศษในการได้สังเกตวิถีชีวิตของผีเสื้อและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายในผนัง


การออกแบบเพื่อกระตุ้นเตือน

ผนังอาคารนี้นอกจากจะเพิ่มมิติทางด้านความงามและเอกลักษณ์ให้แก่อาคาร จุดประสงค์ในการออกแบบครั้งนี้ยังมีเบื้องหลังที่ผูกโยงกับเรื่องราวทางธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความใส่ใจของผู้คนที่มีต่อเหตุการณ์การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ บนโลกซึ่งมีอัตราเร่งที่รวดเร็วขึ้นในทศวรรษที่ผ่านมา


การเลี้ยงผีเสื้อไว้ในอาคารอาจไม่ใช่เรื่องง่ายนัก แต่สำหรับการออกแบบครั้งนี้ได้พัฒนาผนังด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติโดยใช้วัสดุที่ปราศจากคอนกรีต มีการปลูกพืชไม้เลื้อยและดอกไม้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่าเป็นมิตรต่อการผสมเกสรและดีต่อผีเสื้อ นอกจากนี้ทีมงานยังได้พัฒนาเครื่องบินโดรนขนาดเล็กเท่าผีเสื้อเพื่อใช้ในการตรวจจับคุณภาพของอากาศภายในพื้นที่ผนัง เพื่อสามารถจัดการกับความสมบูรณ์ของพื้นที่เลี้ยงผีเสื้อได้


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.