社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

หลังคาปลูกพืชขั้นบันได

อะไรคือความลับของการรักษาวิถีดั้งเดิมไว้ภายใต้บริบทสังคมแบบใหม่ทีมสปานิกจากเวียดนามสร้างหลังคาบ้านที่ช่วยให้คนในบ้านไม่ต้องละทิ้งวิถีชีวิตที่คุ้นเคย และยังสร้างความเป็นชุมชนให้เกิดขึ้นแก่คนในพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยการจัดการกับความคับแคบของพื้นที่และยังผสานฟังก์ชั่นซึ่งเป็นคุณค่าเดิมของชุมชนเอาไว้


การออกแบบวิถีชีวิตแบบชุมชน

ความเป็นชุมชน (community) ในแต่ละพื้นที่มีรูปแบบและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป แต่สำหรับชาวเวียดนามในจังหวัดกว่างไหง (Quảng Ngãi) เกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชพรรณ และการเก็บเกี่ยว คือวิถีชีวิตดั้งเดิมที่คุ้นเคย แต่เมื่อเกิดการรุกล้ำของตัวเมืองเข้ามาในพื้นที่อย่างรวดเร็ว การตั้งบ้านเรือนและการทำการเกษตรในพื้นที่จึงได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีมานี้ซึ่งวิถีชีวิตเกษตรกรได้สูญหายไปอย่างมาก


ทีมงาน TAA ( https://taadesign.com ) ซึ่งเป็นชาวเวียดนามแต่กำเนิดจึงออกแบบบ้านสำหรับครอบครัวในเมืองนี้ให้มีหลังคาแบบขั้นบันได รองรับการปลูกพืชได้หลากหลายชนิด ทำให้คนในบ้านสามารถใช้ชีวิตร่วมกับการทำการเกษตร ในขณะที่ยังเหลือผลผลิตไว้แจกจ่ายให้แก่เพื่อนบ้าน แม้มีขอบเขตพื้นที่บ้านเพียง 80 ตารางเมตร แต่พื้นที่นี้ไม่ได้เพียงทำให้คนในบ้านมีอาหารไว้กินเองอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังทำให้ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านมากขึ้น จึงเป็นการช่วยรักษาวิถีชีวิตแบบชุมชนเอาไว้ให้คงอยู่ ในขณะที่โครงสร้างบ้านลักษณะนี้ยังช่วยลดอุณหภูมิภายในบ้านได้อย่างมากโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องปรับอากาศ


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.