社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

บอกรักด้วยถุงยางอนามัยรักษ์โลก

ในช่วงเวลาพิเศษ การบอกรักก็ยังไม่ต้องทำร้ายโลกชวนมาดูการออกแบบและพัฒนาถุงยางอนามัยที่โฆษณาว่าไม่ใช่แค่ดีต่อสัมผัสและสุขภาพของคนที่ใช้งาน แต่ยังดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนคนในสังคมด้วย


การออกแบบความรักทุกจังหวะชีวิต

ภาพที่เห็นในโพสต์นี้เป็นภาพจากสื่อโฆษณาของถุงยางอนามัย ‘Sustain Natural’ ( https://www.sustainnatural.com ) ซึ่งเป็นถุงยางอนามัยที่นอกจากจะมีความบางเป็นพิเศษ ยังมีความน่าสนใจตรงที่มีการคัดสรรวัตถุดิบและส่งต่อสู่การผลิตภายใต้กระบวนการที่เป็นมิตรต่อสุขภาพของคนใช้งานมากๆ เริ่มตั้งแต่การเลือกใช้น้ำยางและระบบการผลิตที่ปราศจากการปนเปื้อนของชิ้นส่วนจากสัตว์และการทรมานสัตว์ จนถูกรับรองว่าเป็นถุงยางอนามัย ‘วีแกน (vegan)’ ปราศจากกลูเตน (gluten-free) และไม่มีส่วนผสมจากการตัดแต่งทางพันธุกรรม (non-GMO)


ที่สำคัญคือกระบวนการผลิตถุงยางอนามัยนี้ยังได้รับการรับรองว่าเป็นการค้าที่เป็นธรรม (fair trade) ด้วยการไม่ใช้แรงงานเด็ก ให้ค่าตอบแทนต่อพนักงานทุกคนอย่างยุติธรรม และมีการสนับสนุนด้านการศึกษาและการดูแลสุขภาพแก่ชุมชนผู้ผลิตน้ำยาง เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนต้นน้ำ นอกจากนี้ยังหักรายได้ 10% มอบให้แก่องค์กรด้านสุขภาพของผู้หญิงด้วย นับว่าเป็นตัวอย่างของการจัดการธุรกิจที่คำนึงถึงผลดีต่อทั้งสุขภาพของผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม สัตว์โลก เศรษฐกิจตลอดทั้งสาย และยังช่วยดูแลความเป็นธรรมในสังคมด้วย


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.