社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

หุ่นยนต์สล็อธ ดูแลพืชสวนไร่นา

สล็อธ แม้จะเชื่องช้า แต่ความช้าก็เป็นประโยชน์นักศึกษาจาก Georgia Institute of Technology สร้างหุ่นยนต์ต้นแบบหน้าตามเหมือนตัวสล็อธ (sloth) ที่เชื่องช้าแต่ก็ใช้ประโยชน์จากความอ้อยอิ่งในการดูแลสวนและไร่นาได้อย่างดี


การออกแบบหุ่นยนต์(เกือบ)อมตะ

:: ประเด็นปัญหา ::

การดูแลพืชผลทางการเกษตรในบางครั้งจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบสภาวะของสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา วิธีการที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือการใช้โดรน (drone) หรืออุปกรณ์บินขนาดเล็กเพื่อตรวจสภาพของพื้นที่ แต่วิธีการนี้ก็ใช้พลังงานมาก มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูง ต้องมีการเก็บและปล่อยโดรนตามเวลา และต้องอาศัยแรงงานของคนที่มีทักษะเชี่ยวชาญในการใช้งาน


:: การจัดการ ::

Gennaro Notomista (https://www.gnotomista.com) นักศึกษาปริญญาเอกจากห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบปัญญาประดิษฐ์ (Robotics and InTelligent Systems) ของ Georgia Institute of Technology แก้ปัญหาทั้งหมดที่ว่านี้ด้วยการทำให้หุ่นยนต์ไม่ต้องถูกควบคุมโดยมนุษย์ ตัดปัญหาการสิ้นเปลืองพลังงานจากการบินตลอดเวลาด้วยการปรับให้หุ่นยนต์เป็น ‘สล็อธ’ ซึ่งจะเคลื่อนที่เฉพาะในเวลาที่ต้องตรวจจับสภาพสิ่งแวดล้อมเท่านั้น และจะรักษาระดับกิจกรรมที่ทำตามปริมาณพลังงานที่หลงเหลือในตนเอง หุ่นยนต์นี้จะส่งข้อมูลจากทางไกลเข้าสู่ศูนย์ปฏิบัติการกลาง และสามารถชาร์จพลังงานให้ตัวเองได้ด้วยแสงอาทิตย์ จนแทบจะอาศัยอยู่ในพื้นที่สวนไร่นาได้ตลอดเวลาตลอดไปโดยไม่ต้องการการบำรุงรักษาทียุ่งยากอีกเลย

SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.