社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ดูแลใจด้วยการลองเป็นฟรอยด์

อยากระบายเรื่องในใจหรือปรึกษาใครสักคน ลองสวมบทบาทเป็น ‘ซิกมันด์ ฟรอยด์’ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) นักจิตวิทยาที่สำคัญคนหนึ่งของโลกผู้ค้นพบทฤษฎีจิตวิเคราะห์เพื่อการดูแลความเจ็บป่วยทางจิตใจโดยใช้วิธีการพูดคุยระหว่างจิตแพทย์กับผู้ป่วย และในวันนี้นักวิจัยจาก University of Barcelona ก็ได้พัฒนาวิธีการใหม่ที่จะทำให้คนทั่วไปในใจได้ค้นหาทางออกของปัญหาด้วยการพาให้ตัวเองสวมบทบาทเป็นซิกมันด์ ฟรอยด์


สภาวะความอึดอัดและไม่สบายใจโดยทั่วไปอาจสร้างผลกระทบต่อชีวิตและการทำงานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสะสมความรู้สึกด้านลบนั้นไว้นานๆ วิธีการหนึ่งในการดูแลจิตใจคือการได้ระบายความอึดอัดนั้นออกไปให้คนอื่นได้ร่วมรับรู้ การได้บอกเล่าเรื่องราวออกไปสามารถส่งผลบวกได้อย่างมหัศจรรย์แม้ขณะที่ยังไม่ได้รับคำแนะนำใดๆ จากคนฟังเลยก็ตาม


การออกแบบวิธีการฟื้นฟูใจและหาทางออก

การพัฒนากระบวนการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของทีมนักวิจัยนำโดย Mel Slater (https://www.nature.com/articles/s41598-019-46877-3 ) โดยมีการนำเทคโนโลยีความจริงเสมือน (virtual reality หรือ VR) มาใช้ในการจำลองสถานการณ์ หลักการเบื้องหลังของวิธีการนี้มีพื้นฐานมาจากแนวคิด ‘Empty Chair’ ซึ่งเป็นวิธีการฟื้นฟูจิตใจรูปแบบหนึ่งที่พาคนเข้าร่วมพูดคุยกับ ‘เก้าอี้เปล่า’ ซึ่งสมมติเป็นตัวแทนของบุคคลหรือสถานการณ์ที่เป็นปมของปัญหา การนำ VR มาใช้ร่วมด้วยในครั้งนี้เป็นการทำให้กระบวนการฟื้นฟูเข้าถึงภายในใจได้รวดเร็วและแนบเนียนมากยิ่งขึ้น


กระบวนการฟื้นฟูนี้เริ่มต้นจากการสแกนและสร้างภาพจำลองของบุคคลที่เข้าร่วมไว้ในรูปแบบสามมิติ จากนั้นผู้เข้าร่วมจะได้เข้าสู่โลกเสมือนจริงซึ่งประกอบด้วยภาพจำลองของตัวเขากับซิกมันด์ ฟรอยด์ เมื่อเขาพูดคุยและเล่าประเด็นภายในใจให้ฟรอยด์ได้รับรู้แล้ว ตัวเขาเองจะถูกถ่ายโอนมาอยู่ในร่างของฟรอยด์เพื่อพูดคุยกับภาพเสมือนของตัวเอง ปิดท้ายด้วยการกลับมาสู่ร่างของตัวเองและรับฟังฟรอยด์ซึ่งแท้จริงแล้วก็คือเสียงและคำพูดของตัวเขาเองที่ได้พูดไปตั้งแต่แรก การใช้ VR เข้ามาช่วยในกระบวนการนี้พบว่าทำให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการได้ง่ายขึ้น และที่น่าแปลกใจคือราว 80% ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด รวมถึงผลเชิงบวกที่เกิดขึ้นก็ยังคงส่งผลต่อเนื่องหลังจากนั้นไปอีกหนึ่งสัปดาห์ด้วย


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.