社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

เสื้อผ้าฝังแบคทีเรีย

อาจจะขัดกับความรู้สึกสักหน่อย แต่เสื้อผ้าชุดนี้ฝังแบคทีเรียไว้เพื่อให้เรา 'สุขภาพดี'นิยามของความสะอาดและการมีสุขภาพที่ดีคงต้องถูกทบทวนใหม่ เมื่อความรู้เกี่ยวกับจุลชีพ (microbiology) ทำให้เราได้รู้ว่าความสะอาดหมดจดอาจไม่ใช่คำตอบของสุขภาพที่ดีเสมอไป และมีแบคทีเรียอีกหลายชนิดที่กำลังทำงานให้มนุษย์มีร่างกายที่แข็งแรง


ในโลกของจุลชีพ แบคทีเรียมีทั้งชนิดที่ 'ดี' และ 'ไม่ดี' โดยชนิดที่ดีนั้นเป็นที่รู้จักว่าเป็นบุปผาแห่งผิวหนัง (skin flora) ซึ่งไม่ก่อให้เกิดโรค และในทางกลับกันแบคทีเรียเหล่านี้ยังช่วยรักษาสมดุลของผิวหนังด้วยการกำจัดเชื้อราและแบคทีเรียชนิดอื่นที่ก่อโรคให้เราด้วย


การออกแบบให้อยู่ร่วมกับจุลชีพ

เสื้อผ้าชุดนี้เป็นการพัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียชนิดดี โดยการนำเอาแบคทีเรียที่ก่อประโยชน์ฝังไว้ในจุดต่างๆ ที่สำคัญในเสื้อผ้า เมื่อแบคทีเรียที่ดีเหล่านี้ได้รับเหงื่อและความอบอุ่นจากร่างกายของผู้สวมใส่ พวกมันจะสามารถมีชีวิตอยู่รอดและช่วยดูแลสุขภาพของผู้สวมใส่ได้อย่างเกื้อกูลกัน


เสื้อผ้าฝังแบคทีเรียชุดนี้มีชื่อว่า 'Skin II' ได้รับการพัฒนาให้เป็นชุดที่เมื่อสวมใส่แล้วจะแนบสนิทเหมือนเป็นผิวหนังชั้นที่สอง เป็นการทำงานระหว่างนักวิจัยจาก Ghent University ในประเทศเบลเยียม (Belgium) และนักออกแบบ Rosie Broadhead (http://www.rosiebroadhead.com/) เพื่อแก้ปัญหาเสื้อผ้าทั่วไปในปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยสารเคมีที่ทำลายสุขภาพผิว โดยสารเคมีเหล่านี้แฝงอยู่ทั้งใยผ้าตั้งแต่แรกและมาจากสารซักล้างทำความสะอาด การพัฒนาเสื้อผ้าที่ฝังแบคทีเรียที่ดีลงไปครั้งนี้จึงเป็นงานทดลองชิ้นแรกที่พยายามปฏิวัติรูปแบบการสวมใส่เสื้อผ้าของคนในยุคถัดไป โดยทำให้เส้นใยผ้ามีส่วนช่วยปรับสมดุลของจุลชีพบนผิวหนังของมนุษย์ เป็นการใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียชนิดดี ลดกลิ่นเหม็นที่เกิดจากแบคทีเรียชนิดไม่ดี ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ผิวหนัง ทำให้ผิวหนังมีสุขภาพที่ดี และยังทำให้เกิดการสร้างเซลล์ผิวใหม่ที่แข็งแรงขึ้นกว่าเดิม


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.