社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากที่ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ

ปฏิวัติอุปกรณ์ดูแลช่องปาก ด้วยการออกแบบตั้งแต่กระบวนการผลิตจนไปจบที่รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์


* แปรงสีฟันและกริปป์จากโครงการนี้ได้รับรางวัลชนะการประกวด 2020 Design Excellence Award (DEmark) จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

* ผลิตภัณฑ์จากโครงการนี้สามารถสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์ของ SenityDesign by: SolidSprout

Project title: Senity Oral Care Products

Project partner: Senity (Laoaree Trading Co., Ltd.)

Category: Product Design


ผลงานการร่วมมือระหว่างเรา SolidSprout กับผู้ผลิตสินค้าเพื่อการดูแลช่องปาก Senity เพื่อการดูแลที่ใส่ใจเป็นพิเศษ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ต้องการความปลอดภัย ใส่ใจต่อสุขภาพมากกว่าเดิม พร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกสู่สังคมผู้สูงอายุการออกแบบสุขภาพช่องปากที่ใส่ใจเป็นพิเศษ

การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตราคาถูกทำให้สังคมต้องจ่ายจริงในราคาแพง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการตามแก้ปัญหาที่ได้สะสมมาทีละเล็กน้อยแต่ยาวนาน ทางออกที่ดีคือการใช้แนวคิดการป้องกัน (preventive) ซึ่งหลีกเลี่ยงผลกระทบตั้งแต่ขั้นแรกในการผลิต ส่งผลดีมากกว่าทั้งสำหรับสังคมและระบบเศรษฐกิจเมื่อมองในเชิงมหภาคของประเทศ


ความยั่งยืนของธุรกิจจะเกิดขึ้นได้เมื่อใส่ใจต่อสังคมอย่างไม่แยกส่วน การร่วมมือระหว่าง SolidSprout กับ Senity ครั้งนี้นำเอาปัญหาของสังคมมาเป็นแกนกลางของการทำงาน ด้วยการออกแบบการผลิตที่ใส่ใจไม่ให้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้เกิดขึ้นได้ การสร้างผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับที่คนทั่วไปส่วนใหญ่สามารถเอื้อมถึง ในขณะที่รูปลักษณ์ก็ได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม เป็นแรงจูงใจให้ผู้บริโภคสามารถมีบทบาทในการช่วยดูแลสังคมได้อย่างไม่รู้ตัวในการออกแบบแปรงสีฟันของ Senity เราได้คิดค้นให้ด้ามแปรงมีส่วนโค้งนูนซึ่งเป็น safety structure ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในการจับลื่นหลุดในระหว่างการแปรงฟัน และยังพัฒนาขนแปรงให้มีความนุ่มพิเศษพอดีกับเหงือกและฟันที่บอบบาง มีความนุ่มมากกว่าแปรงสีฟันแบรนด์อื่นๆ ในท้องตลาด มีปลายขนแปรงที่กลมมนช่วยถนอมเหงือกและฟันให้ไม่ได้รับการระคายเคือง และบรรจุภัณฑ์ของแปรงสีฟันก็ยังช่วยให้สามารถนำแปรงสีฟันพกพาไปท่องเที่ยวด้วยที่ไหนก็ได้ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่สดใส มีชีวิตชีวา อีกปัญหาที่เราเข้ามาร่วมจัดการด้วยคือปัญหาขยะแปรงสีฟัน เนื่องจากแปรงสีฟันส่วนใหญ่ในปัจจุบันผลิตจากพลาสติก ถ้านับแค่ในประเทศไทย จากฐานข้อมูลคนไทย 65 ล้านคน ในทุกสามเดือนจะมีการทิ้งแปรงเก่าและสามารถเกิดขยะพลาสติกจากแปรงสีฟันถึง 240 ล้านชิ้น แต่การเลือกวัสดุที่ตัดตอนวงจรนี้ด้วยการผลิตแปรงสีฟันจาก PLA ซึ่งทำมาจากวัสดุธรรมชาติอย่างอ้อยและมันสำปะหลัง เป็นพลาสติกที่ biodegradable หรือสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติในสภาวะที่เหมาะสม จึงย่นระยะเวลาที่พลาสติกจะสะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อม ตัดวงจรขยะพลาสติกได้หนึ่งเส้นทาง เมื่อผนวกกับ Eco-Alliance Policy ซึ่ง Senity เองจะรับนำแปรงสีฟันและบรรจุภัณฑ์ของบริษัททั้งหมดกลับมาย่อยสลายด้วยตัวเอง จึงทำให้เกิดระบบปิดของการหมุนเวียนวัสดุที่เรียกว่า Circular Economy ครั้งแรกในวงการสินค้าดูแลสุขภาพช่องปากในประเทศไทยเรานำวิธีคิดแบบเดียวกันนี้ไปใช้กับการออกแบบหลอดยาสีฟันของ Senity เนื่องจากหลอดยาสีฟันปกตินั้นถูกฉาบด้วยชั้นพลาสติกจำนวนมากซึ่งไม่สามารถรีไซเคิลได้ แต่ด้วยการคำนึงถึงปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม เราจึงเลือกที่จะใช้หลอดยาสีฟันที่มีผิวชั้นนอกสุดที่ทำมาจาก PCR หรือพลาสติกที่หมุนเวียนในระบบสำหรับการผลิตหลอดยาสีฟันของ Senity ทำให้ช่วยลดการผลิตพลาสติกใหม่และนำเอาพลาสติกเดิมที่มีอยู่ในระบบอยู่แล้วมาใช้งานอย่างสะอาดอีกครั้งหนึ่ง


SolidSprout ยังได้ออกแบบขวดของน้ำยาบ้วนปากของ Senity ให้มี safety structure เช่นกัน โดยมีส่วนเว้าที่ช่วยให้สามารถจับด้วยมือเดียวได้สะดวก สามารถเขย่าได้โดยไม่หลุดมือ เพราะส่วนผสมในน้ำยาบ้วนปากของ Senity ก็มีความพิเศษไม่แพ้รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆ ด้วยสูตรการผสมแยกชั้น 2 ชั้น ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นเบสของน้ำมันที่ดีและอีกส่วนหนึ่งเป็นสารผสมซึ่งมีเบสเป็นน้ำ การใช้น้ำยาบ้วนปากแบบ 2 ส่วนประกอบกันแบบนี้ทำให้น้ำยาบ้วนปากของ Senity สามารถทำความสะอาดได้ดีกว่าน้ำยาบ้วนปากแบบน้ำชั้นเดียวทั่วไปผลิตภัณฑ์อีกชิ้นหนึ่งคือ Gripp หรือที่ช่วยจับ ซึ่งทำให้ผู้สูงอายุและผู้ที่กล้ามเนื้อมือและนิ้วอ่อนแรงสามารถนำเอาที่ช่วยจับมาสวมเข้ากับแปรงสีฟัน ช้อน ส้อม หรือวัตถุอะไรก็ได้ เพื่อช่วยให้สามารถจับสิ่งของเหล่านั้นได้สะดวกและมั่นคงมากขึ้น ใช้วัสดุซิลิโคน food-grade จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย ผิวสัมผัสก็ถูกออกแบบให้มีความเรียบเนียนด้วยวัสดุเดียวทั้งชิ้น จึงทำความสะอาดได้ง่าย ทนทาน และไม่สะสมสิ่งสกปรก และยังใช้ Gripp ในการบีบเพื่อบริหารมือและนิ้วมือได้ด้วย


ความท้าทายของการทำงานครั้งนี้คงเป็นความรู้สึกของเราเองที่ตั้งใจออกแบบสินค้าและระบบการผลิตของ Senity ให้ออกมาสู่ตลาดจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้ช่วยจัดการกับปัญหาของสังคมและโลกให้ทันท่วงที เพราะในทุกๆ นาทีที่เดินไป มีขยะพลาสติกจำนวนมากมายที่ถูกทิ้งไปบนพื้นโลกและไหลลงสู่ทะเล ช่วงเวลาที่มีคุณค่าของผู้สูงอายุบางคนก็กำลังนับเลขถอยหลังลงไปในทุกๆ วัน เราอยากเห็นปัญหาในโลกนี้ได้รับการจัดการอย่างรวดเร็วที่สุด เราอยากเห็นผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ได้ตั้งแต่วินาทีนี้ เราอยากเห็นขยะพลาสติกลดจำนวนลงจนเป็นศูนย์ เราอยากเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของคนในยุคถัดไป ทั้งหมดนี้คือความท้าทายที่เราได้ทำสำเร็จ และตั้งใจว่าจะต่อยอดแนวคิดนี้ไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอื่นๆ ต่อไป
SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.