社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ตัดให้ขาดแล้วยังเชื่อมตัวเองได้

อนาคตของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และพื้นผิวที่ซ่อมแซมตัวเองทีมนักวิจัยจาก Carnegie Mellon University และ University of Tokyo พัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซ่อมแซมตัวเองได้ โดยแม้จะใช้กรรไกรตัดให้ขาดไปแล้ว แต่เมื่อนำชิ้นส่วนมาวางใกล้กันก็จะเชื่อมต่อซ่อมแซมตัวเองได้เองอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้ตัวเชื่อมประสาน


การออกแบบความคงกระพัน

ความคงทนนี้ไม่ใช่ความแข็งแรงชนิดที่ใครก็ทำร้ายไม่ได้ แต่คือการที่เมื่อใดก็ตามที่ได้ถูกทำให้แตกสลายไปแล้ว ส่วนประกอบต่างๆ ของมันก็จะกลับมาเชื่อมต่อกันได้เองใหม่ เหมือนว่าไม่เคยมีความเสียหายเกิดขึ้น


คุณสมบัติการกลับคืนได้นี้มาจากการเลือกใช้วัสดุซึ่งประกอบด้วย polyborosiloxane (PBS) เป็นโมเลกุลที่เมื่อแรงยึดเหนี่ยวทางเคมีได้ถูกทำลายไปแล้วจะสามารถสร้างการเชื่อมต่อกันขึ้นได้เองใหม่ ทีมวิจัยได้ทดลองสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวัสดุนี้ และทำให้ผู้ใช้งานสามารถตัดแยกชิ้นส่วนได้ตามใจและนำมาประกอบใหม่ในรูปแบบที่ต้องการ ( https://morphingmatter.cs.cmu.edu/self-healing-ui/ ) การตัดให้ขาดแล้วสลับชิ้นส่วนยังทำให้ได้กลไกการทำงานแบบใหม่ กลายเป็นข้อดีที่ทำให้อุปกรณ์สามารถถูกออกแบบการใช้งานได้โดยผู้ใช้เอง นอกจากจะคงกระพันแล้วยังยืดหยุ่นพลิกแพลงการใช้งานได้ตามต้องการ


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.