社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ถุงบรรจุอาหารจากสาหร่าย

หนึ่งความเป็นไปได้ในการทดแทนพลาสติกด้วยผิวสัมผัสและคุณสมบัติที่แตกต่างของสาหร่าย และความพร้อมของฟาร์มสาหร่ายทั่วโลก นำมาสู่การแปรรูปเป็นแผ่นบางและพัฒนาคุณสมบัติให้สามารถห่อหุ้มอาหารได้และยังทนทานต่อการแพร่ซึมของของเหลว


การออกแบบวัสดุทดแทนพลาสติก

:: ประเด็นปัญหา ::

พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (single-use plastic) เป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังเร่งช่วยกันหาทางออก เพราะส่งผลกระทบทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และสุขภาพของมนุษย์ แต่การสรรหาวัสดุที่จะมาทดแทนพลาสติกได้ก็ยังเป็นสิ่งท้าทาย ทั้งในด้านคุณสมบัติและความคุ้มค่าในการลงทุน


:: การจัดการ ::

Wenwen Fan ( https://www.wenwenfan.com ) นักศึกษาจาก Royal College of Arts สหราชอาณาจักรศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้สาหร่ายเป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับการผลิตวัสดุทดแทนพลาสติก ในโปรเจคที่ชื่อว่า ‘Seaweed U’ พบว่าสาหร่ายมีผิวสำผัสที่หลากหลายตามสายพันธุ์และพื้นที่ทั่วโลกในปัจจุบันยังมีฟาร์มสาหร่ายอยู่แล้วจำนวนมาก การเลี้ยงสาหร่ายนั้นไม่ยุ่งยากและให้ผลผลิตได้โดยไม่ต้องใช้เวลานานมากนัก นอกจากนี้การใช้วัสดุจากสาหร่ายในการห่อหุ้มอาหารยังไม่ทำให้ต้องมีของเหลือทิ้ง โดยสามารถรับประทานบรรจุภัณฑ์ไปพร้อมกับอาหารได้เลย สาหร่ายจะช่วยเพิ่มคุณค่าทางสารอาหารและทำให้มีรสอูมามิในอาหารมากขึ้นด้วย ขณะนี้ Fan ได้ทดลองพัฒนาวัสดุให้มีความทนทานต่อการซึมผ่านของของเหลวได้ในอุณหภูมิห้อง และยังทดลองใช้สีและรสชาติจากธรรมชาติเพื่อที่ว่านอกจากจะใช้เป็นบรรจุภัณฑ์แล้ววัสดุนี้ก็อาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารอย่างขาดไม่ได้ไปอีกด้วย

SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.