社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ต้นไม้พันธุ์กักเก็บคาร์บอน

ปัญหาโลกร้อนอาจบรรเทาได้ด้วยสายพันธุ์ของต้นไม้ที่สามารถดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้ดีกว่าเดิมโครงการนี้มีชื่อว่า Harnessing Plants Initiative ทำโดยสถาบัน California's Salk ซึ่งกำลังเร่งพัฒนาพืชสายพันธุ์พิเศษที่สามารถเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในราก โดยหวังว่าหากได้ขยายการใช้ประโยชน์นี้ไปทั่วโลกจะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศและแก้ไขปัญหาโลกร้อน


ผลการศึกษาของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC) พบว่าการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากอากาศเป็นวิธีที่จะช่วยรักษาอุณหภูมิของโลกให้ไม่เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงเกินไป


การออกแบบระบบนิเวศ

วิธีการที่ทีมนักวิจัยใช้ในการสร้างต้นไม้ชนิดนี้คือการเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพของยีนที่ผลิตสาร suberin ซึ่งเป็นสารที่จะทำให้รากของต้นไม้มีขนาดใหญ่ขึ้นจนสามารถเก็บกักคาร์บอนไว้ในรากได้ดีมากขึ้น เป็นการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในอากาศให้กลับลงมาสู่ผืนดิน


หากการพัฒนาสายพันธุ์ต้นไม้พิเศษนี้เป็นผลสำเร็จ เป็นที่คาดการณ์ว่าจะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนเกินในอากาศได้มากถึง 20-46% เป็นการช่วยทำให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกเหนือจากวิธีการสากลซึ่งนิยมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมทางอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่ง


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.