社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

กล่องใหม่ช่วยให้สดนาน

กล่องกลมเก็บพิซซ่าให้อุ่นได้นานๆ มาพร้อมกับไส้กรอกจากพืชบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของ แต่ยังช่วยรักษาของที่อยู่ข้างในให้คงคุณภาพได้นาน และถ้าออกแบบได้ดียังจะลดภาระในการใช้ทรัพยากร และตัดปัญหาการเหลือทิ้งกลายเป็นขยะ


การออกแบบการรักษาคุณภาพอาหาร

พิซซ่าฮัท (Pizza Hut) ใช้กล่องบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ที่มีรูปลักษณ์เป็นทรงกลม โดยบรรจุภัณฑ์นี้ใช้ร่วมกับพิซซ่าหน้าพิเศษที่เปิดตัวพร้อมกับกล่องดีไซน์ใหม่นี้ มีชื่อว่าหน้า ‘Incogmeato’ ปรุงจาก ‘ไส้กรอกเนื้อที่ทำจากพืช’ (plant-based meat) ของฟาร์ม MorningStar เพื่อเพิ่มการใช้วัตถุดิบทดแทนเนื้อสัตว์ ลดการทารุณกรรมสัตว์ และเปลี่ยนให้การผลิตวัตถุดิบในอาหารเป็นกระบวนการที่ใช้พลังงานน้อยลง


เนื่องจากกล่องกลมลักษณะนี้แนบสนิทกับตัวพิซซ่ามากขึ้น จึงช่วยเก็บกักความร้อนและความสดใหม่ของอาหารได้ดีขึ้น และยังลดปริมาณกระดาษที่ต้องใช้ในการผลิตกล่องให้น้อยลง การผลิตกล่องแบบนี้ยังทำให้สามารถเพิ่มรอยเว้าและรอยนูนไว้ใต้กล่อง ซึ่งช่วยให้เมื่อวางซ้อนกันหลายชั้น กล่องก็ยังคงยึดเกาะกันได้อย่างมั่นคงและไม่พากันไหลตกลงมาเมื่อมีการขยับ สิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือดีไซน์โลโก้รูปหมวกสีเขียวบนกล่อง ซึ่งเป็นการแสดงจุดยืนให้ลูกค้าได้รับรู้ว่าทางบริษัทเองกำลังผลักดันแนวคิดเรื่องรักษ์โลกไปสู่สายการผลิตมากขึ้น อย่างไรก็ตามพิซซ่าฮัทได้ทดลองใช้กล่องชนิดนี้เพียงสาขาเดียวเท่านั้นที่ 3602 E ในเมืองฟีนิกส์ รัฐอริโซนา สหรัฐอเมริกา


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.