社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ปลูกผักไฮโดรในพื้นที่จำกัด

การปลูกผักกินเองทำได้ง่ายขึ้น ประหยัดพื้นที่ และได้ผลผลิตมากกว่าเดิมการมีบ้านที่กว้างขวางและมีผืนดินมากพอที่จะปลูกผักกินเองได้อาจเป็นภาพฝันของคนรุ่นใหม่จำนวนมากที่ใช้ชีวิตในเมือง แต่ด้วยข้อจำกัดในการเข้าถึงทรัพยากรและความจำเป็นที่ต้องอาศัยในบ้านหรือคอนโดที่แออัดยัดเยียดก็ทำให้แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะแบ่งพื้นที่เพื่อการปลูกผัก


ทางเลือกหนึ่งของใครหลายคนคือการปลูกผัก ‘ไฮโดรโพนิกส์' (hydroponics) ซึ่งเป็นการดูแลผักสวนครัวให้เติบโตด้วยการใช้น้ำแทนการใช้ดิน วิธีนี้ได้รับการพัฒนาให้สามารถปลูกพืชซ้อนกันได้หลายชั้นและมีระบบการไหลเวียนของน้ำไปสู่จุดต่างๆ หลากหลายรูปแบบ สามารถทำได้ตั้งแต่สเกลเล็กเพียงไม่กี่ต้นไปจนถึงการพัฒนาเป็นฟาร์ม และที่สำคัญคือวิธีนี้เป็นการย่นระยะเวลาเก็บเกี่ยวให้สั้นขึ้นกว่าการใช้ดินมาก


การออกแบบผู้ช่วยดูแลต้นพืช

แม้การปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส์ค่อนข้างสอดคล้องกับความต้องการของคนในเมือง แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในการดูแลรักษาและรูปลักษณ์ของอุปกรณ์เพาะปลูกซึ่งส่วนใหญ่ในท้องตลาดมองดูไม่สวยงามจนหลายคนที่ปลูกพืชด้วยวิธีนี้ต้องนำไปเก็บไว้ให้ห่างจากสายตา Toby Farmer ชาวออสเตรเลียเจ้าของแบรนด์ Bace จึงพัฒนาเครื่องปลูกผักที่เป็นมิตรต่อใจและยังทำให้การปลูกผักทำได้ง่ายขึ้นมาก (https://youtu.be/A5Fh5zN6MdU)


อุปกรณ์ชิ้นนี้มีชื่อว่า ‘Rotofarm’ เป็นเครื่องมือปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ที่ย่อพื้นที่เพาะปลูกขนาด 1.5 เมตรให้ม้วนเป็นวงจนกินพื้นที่ใช้งานจริงเพียง 30 เซนติเมตร มีดวงไฟในช่วงคลื่นแสงที่พืขต้องการและสามารถปรับความเข้มของแสงได้อย่างเจาะจงกับต้นพืชแต่ละต้น เครื่องมือนี้จะหมุนช้าๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ต้นพืชทุกต้นได้รับสารอาหารอย่างเหมาะสม การหมุนนี้เองเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นพืชที่ปลูกภายในอุปกรณ์นี้อยู่ในสภาวะที่มีแรงโน้มถ่วงต่ำ และทำให้พืชเติบโตเร็วกว่าเดิมถึง 2 เท่า ช่วยลดข้อจำกัดแทบทั้งหมดที่คนรุ่นใหม่ในเมืองให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นความสวยงาม การประหยัดพื้นที่ การจัดระบบแสงและความชื้นให้เหมาะกับต้นไม้แต่ละต้น และยังมีประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้เป็นประจำสูงขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นไปอีกขั้น


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.