社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ลิฟต์เคลื่อนที่ทุกทิศทาง

ต่อจากนี้ไป ลิฟต์อาจไม่ใช่แค่พาคนขึ้นลงตึก แต่จะพาเดินทางข้ามตึกในแนวนอนด้วยเราคงเคยเห็นภาพยนต์ที่มีฉากโลกอนาคตใช้สิ่งที่มีหน้าตาคล้ายลิฟต์แต่สามารถพาคนเดินทางไปยังส่วนต่างๆ ของอาคารได้ทุกทิศทาง ทั้งบน-ล่าง ซ้าย-ขวา หน้า-หลัง


แนวคิดดังกล่าวอาจดูล้ำสมัย แต่ในความเป็นจริง การเดินทางได้รอบทิศแบบนั้นนับว่าเป็นประโยชน์มาก และในวันนี้ก็มีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะสร้างลิฟต์ที่ทำหน้าที่ได้แบบนั้นจริงๆ แล้ว


การออกแบบเพื่อทำลายข้อจำกัดการเชื่อมต่อ

รายงานการศึกษาล่าสุดของสภาสิ่งปลูกสร้างสูงและที่อยู่อาศัยในเมืองของสหรัฐอเมริกา (Council on Tall Buildings and Urban Habitat หรือ CTBUH) ได้สำรวจความเป็นไปได้ที่จะสร้างลิฟต์ที่ไม่ใช้สายโยง (ropeless elevator system) จนพบว่าเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยได้นี้คือการเคลื่อนที่โดยใช้สนามแม่เหล็ก ซึ่งสามารถปรับขนาดของแรงดึงและแรงผลักได้รอบทิศทาง


การใช้ระบบแม่เหล็กจะช่วยทำลายข้อจำกัดของลิฟต์แบบสายโยงแบบเดิมซึ่งมีความเสี่ยงที่สายจะขาดได้เมื่อใช้ในอาคารที่มีความสูงมากเกินไป นอกจากนี้ยังช่วยให้การเดินทางในแนวนอนระหว่างพื้นที่ที่อยู่ไกลกันมากๆ สามารถทำได้ไวมากขึ้น เป็นการช่วยหนุนให้สามารถก่อสร้างอาคารได้สูงกว่าเดิมและขยายขอบเขตการสร้างอาคารให้เชื่อมถึงกันได้มากขึ้น เพิ่มการใช้สอยทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางภายในอาคารให้คนได้เชื่อมต่อกันมากขึ้น และในระดับการจัดการเมืองยังนับเป็นการเพิ่มความหนาแน่นของการอยู่อาศัย เพิ่มมูลค่าของพื้นที่ และทำให้เกิดพื้นที่เหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้หลากหลาย

อ่านรายงานฉบับเต็ม bit.do/eWPcZ


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.