社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

อเมริกาทำเครื่องย่อยสลายมนุษย์

ระบบย่อยสลายมนุษย์ เปลี่ยนซากศพให้เป็นคุณค่าแก่โลกเมืองซีแอทเทิล (Seattle) สหรัฐอเมริกา กำลังจะเป็นเมืองแรกของโลกที่จะได้ใช้ระบบการย่อยสลายศพที่เป็นมิตรต่อโลก ไม่ทำให้เกิดการปลดปล่อยคาร์บอนจากการเผาไหม้ และไม่ต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บแบบที่ใช้กับการฝัง


การออกแบบคุณค่าแม้ตายจากไป

ระบบการจัดการกับศพนี้มีชื่อว่า ‘Recompose’ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขนาด 1,700 ตารางเมตรซึ่งจะทำให้ผู้เสียชีวิตได้สร้างประโยชน์อย่างสูงสุดแก่โลกเป็นครั้งสุดท้าย ด้วยการไม่สร้างมลพิษแก่โลก และยังส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ


โครงการนี้เริ่มเข้าสู่การก่อสร้างแล้ว ได้รับการพัฒนาโดย Recompose Public Benefit Corporation (https://www.recompose.life) ใช้กระบวนการที่เรียกว่า Natural Organic Reduction ซึ่งจะค่อยๆ เปลี่ยนเนื้อเยื่อของศพให้กลายเป็นดินที่มีแร่ธาตุสูงภายในเวลาประมาณ 30 วัน โครงการนี้ได้รับการอนุมัติแล้วหลังจากกระบวนการย่อยสลายมนุษย์ได้รับการรับรองให้ทำได้อย่างถูกกฎหมายในปีนี้ โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2021 เมื่อสร้างเสร็จจะสามารถรองรับช่องใส่ศพเพื่อการย่อยสลายได้ครั้งละ 75 ช่อง และเป็นพื้นที่สำหรับการประกอบพิธีกรรมและเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าของการตายและการมีชีวิตอยู่


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.