社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ฝังแคปซูลปล่อยยาอัตโนมัติ

เส้นแบ่งระหว่างความเป็นและตายอาจสั้นเพียงไม่กี่วินาที เพราะโรคบางอย่างเมื่อกำเริบฉับพลันจะต้องการตัวยาอย่างเร่งด่วนการออกแบบครั้งนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาวิธีการให้ยา (drug delivery) ร่วมกับ 'การออกแบบตัวยา (Drug Design)' สาขาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ใช้หลักการออกแบบและความรู้ทางชีววิทยา/เคมี เพื่อค้นหาวิธีช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น เป็น 'การออกแบบ' ที่ไม่ได้อาศัยแต่ความเป็นคน 'หัวศิลป์' อย่างที่เข้าใจกัน


นอกจากความรู้ทางชีววิทยา การออกแบบตัวยายังต้องอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิกิริยาทางเคมีและกลไกทางกายภาพซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของยาในร่างกาย โดยการออกแบบในครั้งนี้เป็นการมุ่งแก้ไขปัญหาทางการแพทย์ซึงพบว่ามีผู้เสียชีวิตเนื่องจากการเสพยาเกินขนาดและได้รับยาแก้ไม่ทันเวลา


การออกแบบให้ยาแก้ผลของยาด้วยกันเอง

แนวคิดในการขนส่งตัวยาเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วนี้มาจากการคิดค้นของนักวิจัยใน Purdue University (https://purdue.edu/newsroom/releases/2019/Q3/device-could-automatically-deliver-drug-to-reverse-opioid-overdose.html) โดยใช้วิธีฝังแคปซูลชนิดพิเศษซึ่งได้บรรจุตัวยาลงไปแล้วไว้ใต้ผิวหนัง โดยแคปซูลนี้จะเข้าไปรออยู่ในร่างกายตั้งแต่ต้น และรอเวลาเมื่อร่างกายเกิดภาวะการกำเริบหรือมีอาการผิดปกติ แคปซูลนี้ก็จะเริ่มใช้กลไกการเปิด-ปิดและการปล่อยตัวยาเข้าสู่กระแสเลือดได้ทันที


ในเบื้องต้นแคปซูลชนิดนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อดูแลผู้เสพยาเสพติดเพื่อลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการเสพยาเกินขนาด แต่ในอนาคตนักวิจัยก็คาดหวังว่าแคปซูลชนิดนี้จะช่วยดูแลผู้ป่วยโรคอื่นๆ ได้มากขึ้น เช่น ผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับการแพ้ ซึ่งต้องการยาที่จะช่วยลดอาการแพ้อย่างเร่งด่วนในทันทีที่เกิดอาการ


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.