社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ใช้สีสันจุดประกายคุณภาพชีวิต

พลิกการใช้งานพื้นที่ใหม่ โดยไม่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างเดิมการออกแบบส่วนเสริมสำหรับสะพานข้ามแม่น้ำและทางเดินของเมืองความยาว 1 กิโลเมตรที่เซี่ยงไฮ้ (Shanghai) ในบริเวณพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่กันหนาแน่นที่สุด เพื่อให้เกิดการใช้สอยพื้นที่อย่างคุ้มค่า และเปลี่ยนเมืองให้น่าอยู่ขึ้น


การออกแบบปฏิสัมพันธ์ของคนกับพื้นที่

จุดกำเนิดการพัฒนานี้มาจากถนนผูจิ (Puji) เป็นสะพานข้ามแม่น้ำที่ถูกก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1997 โดยครั้งแรกถูกใช้เพื่อให้คนเดินสัญจรกันได้อย่างสะดวก ต่อมาในปี 2009 เมื่อมีงานแสดงสินค้าในเมือง ถนนเส้นนี้จึงถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นทางสัญจรของรถขนาดเล็ก แต่เมื่อเวลาผ่านไป สะพานนี้ก็กลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่ถูกหลงลืม


กลุ่ม 100architects (https://100architects.com) ได้เข้ามาดูแลเสนอการใช้สอยสะพานขึ้นใหม่ โดยเลือกใช้สีต่างๆ ในการแบ่งพื้นที่การใช้งาน พื้นที่สีเขียวสดใสใช้เป็นเส้นทางเดินของรถจักรยานและสกูตเตอร์ ในขณะที่เส้นยึกยักของสีชมพูถูกใช้เพื่อนำสายตาให้แก่คนเดินเท้า ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างจังหวะการใช้สอยที่เชื่องช้าและมีชีวิตชีวามากกว่า ในขณะที่พื้นที่สีเหลืองคืออุปกรณ์เสริมและเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกวางไว้อย่างเหมาะเจาะกับแต่ละจุดเพื่อให้เกิดการพักผ่อนหรือการใช้พื้นที่แต่ละจุดแบบเฉพาะ และพื้นที่สีฟ้าเป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่เปิดให้ใครก็ตามสามารถเข้ามาใช้เพื่อออกกำลังกาย ขายของ หรือจัดกิจกรรม ที่สำคัญคือการออกแบบนี้แม้จะดูเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ แต่โดยรวมแล้วกลับแทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางวิศวกรรมเดิมเลย สิ่งที่ต้องการคือการใช้สีสันและอุปกรณ์เสริมสำหรับวางบนทางเดินเท่านั้น การออกแบบเพียงเท่านี้ก็เปลี่ยนแปลงเมืองได้ในขณะที่ไม่ต้องอาศัยค่าใช้จ่ายของรัฐที่มากเกินไปเลย


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.