社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

สถานีศึกษาสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล

ห้องปฏิบัติการศึกษาทางทะเลที่ผู้วิจัยอาศัยใต้ผิวน้ำตลอด 24 ชั่วโมงหลังการทดลองอาศัยใต้น้ำตลอด 31 วันของ Fabien Cousteau นำมาสู่แนวคิดการสร้างสถานีศึกษาสิ่งมีชีวิตในทะเลที่ผู้ศึกษาวิจัยจะได้อาศัยอยู่ใต้ผิวน้ำตลอดเวลา และจะช่วยให้วัตถุตัวอย่างทางทะเลไม่ถูกทำลายจากอากาศและบรรยากาศเหนือผิวน้ำ


การออกแบบคุณภาพการวิจัยทางทะเล

สถานีนี้ชื่อว่า ‘Proteus’ ( https://www.fabiencousteauolc.org ) มีราคาการก่อสร้างแห่งละ 135 ล้านเหรียญสหรัฐ แลกมาด้วยการได้สถานีศึกษาวิจัยนานาชาติทางทะเลที่อยู่ลึกลงไปใต้ผิวน้ำ 60 ฟุต โดยเชื่อว่าหากทำได้จะสามารถช่วยพัฒนางานด้านการวิจัยสิ่งมีชีวิตทางทะเลอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากตัวอย่างที่เก็บมาเพื่อศึกษาจะไม่ถูกทำลายจากสภาพอากาศเหนือผิวน้ำ และทำให้การขนส่งสิ่งมีชีวิตทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการต้องขนส่งขึ้นมาที่สถานีเหนือผิวโลกหลายเท่าตัว


การออกแบบสถานีศึกษาใต้ผิวน้ำนี้มีความท้าทายหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความกดอากาศที่มากกว่าและปริมาณแสงแดดที่น้อยกว่าบนผิวโลก ความท้าทายนี้จะทำให้นักวิจัยที่อาศัยอยู่ในสถานีเป็นเวลานานๆ (ซึ่งคาดว่าจะต้องอยู่ประจำตลอด 24 ชั่วโมง) ต้องได้รับการดูแลด้วยระบบการเคลื่อนไหวร่างกายและการได้รับแสงธรรมชาติ รวมทั้งข้อจำกัดเรื่องออกซิเจนและการทำอาหารซึ่งไม่อาจใช้ไฟได้ ไม่ต่างจากสถานีอวกาศนอกโลกสักเท่าไหร่นัก แต่โครงการนี้ก็กำลังระดมทุนและคาดว่าอาจจะเริ่มสร้างขึ้นแห่งแรกที่ประเทศคูราเซา (Curaçao) ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.