社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ของเล่นเพื่อให้รักกันมากขึ้น: Multimode

ของเล่นสำหรับเด็กแต่ละวัยนั้นหน้าตาเปลี่ยนแปลงไป แต่จะทำอย่างไรให้ของเล่นแต่ละชิ้นได้ทำหน้าที่ของมันอย่างคุ้มค่าและส่งผลดีกับเด็กได้หลากหลายด้าน


Project title: Multimode

Designed by: SolidSproutงานออกแบบชิ้นนี้ของเราเกิดจากโจทย์ที่ต้องการแก้ปัญหาการผลิตของเล่นซึ่งทำให้ของเล่นถูกใช้งานในระยะเวลาที่สั้นเกินไป เพราะเด็กแต่ละช่วงวัยต้องการของเล่นที่แตกต่างกัน ของเล่นบางชิ้นจึงถูกใช้งานจริงเพียงไม่กี่เดือน และบางชิ้นอาจมีอายุในการใช้งานเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนจะกลายเป็น 'ขยะ'

จะดีกว่าไหมถ้าของเล่นจะปรับเปลี่ยนตัวเองได้เพื่อให้เหมาะกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย เราจึงเริ่มจากการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของเด็กตั้งแต่เกิดจนโตว่าแต่ละวัยเพราะสมกับพัฒนาการในด้านใด จนได้ผลงานที่ชื่อว่า 'Multimode' ซึ่งใช้เล่นได้ตั้งแต่เกิดจนโต


การออกแบบเพื่อให้รักกันมากขึ้น

หลายคนคงจำของเล่นชิ้นโปรดตอนเด็กของตัวเองได้ นั่นเพราะของเล่นเป็นทั้งสิ่งบันเทิงและเป็นเพื่อนด้วยในเวลาเดียวกัน


เมื่อ 10-20 ปีก่อน ของเล่นมักสร้างขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นใบไม้ กิ่งไม้ เมล็ดพืช ก้านกล้วย ใบกล้วย ไม้ไผ่ ดอกไม้ และดิน เมื่อต้องการเล่นก็เพียงหยิบสิ่งของรอบบ้านมาทำเป็นของเล่น และเมื่อเล่นเสร็จก็สามารถทิ้งให้กลับสู่ผืนดินได้โดยไม่ทิ้งภาระให้โลก


ทุกวันนี้เมื่อคนเราใช้ชีวิตออกห่างจากธรรมชาติ ของเล่นก็เปลี่ยนไปโดยผลิตจากวัสดุที่คงทนมากขึ้น มีรูปแบบและสีสันที่หลากหลาย เทคโนโลยีต่างๆ ช่วยทำให้ของเล่นมีความซับซ้อนและมีหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาการได้หลากหลายมากขึ้น แต่ผลที่ตามมาคือขยะของเล่นจำนวนมากเมื่อเด็กได้เติบโตผ่านพ้นช่วงวัยที่จะเล่นของเล่นชิ้นนั้นแล้ว


Multimode เป็นความพยายามที่จะทำให้ของเล่นสามารถถูกนำมาใช้เสริมสร้างพัฒนาการได้หลากหลายตามช่วงอายุของเด็กโดยไม่ต้องหาซื้อใหม่ เพราะเราพบว่าการใช้เวลาอยู่กับของเล่นนานขึ้นช่วยทำให้เด็กเกิดความรู้สึกผูกพันและรักในสิ่งรอบตัวอย่างลึกซึ้งขึ้น เป็นพื้นฐานของการแสดงความรักต่อสิ่งต่างๆ อย่างไม่ฉาบฉวย งานออกแบบชิ้นนี้ของเราจึงเป็นความตั้งใจที่จะให้ของเล่นมีส่วนช่วยในการสร้างสังคมที่ดีโดยการปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์


ด้วยรูปลักษณ์ที่คุ้นเคยทำให้เด็กและผู้ใหญ่สามารถเริ่มเล่นได้โดยไม่รู้สึกแปลกแยก ความเรียบง่ายในงานยังทำให้ของเล่นกลับมาสู่ความเป็นพื้นฐานของวัสดุและง่ายต่อการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างการเรียนรู้ได้หลากหลาย ของเล่นจึงกลายเป็นแกนกลางที่รองรับเรื่องราวที่เด็กและผู้ใหญ่อยากนำไปใช้ โดยไม่ละทิ้งองค์ประกอบที่ส่งเสริมการใช้ประสาทสัมผัสได้ครอบคลุม ทั้งการมองเห็น การสัมผัส การฟังเสียง การคิดแยกแยะ และการคิดวางแผน
SolidSprout Co., Ltd.

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม