社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

เม็ดยา สื่อสารกับผู้ป่วย

เม็ดยาที่มีรูปร่างตามโรคและอวัยวะที่รักษาJong Hun Choi เสนอแนวคิดการผลิตเม็ดยาให้มีรูปร่างตามอวัยวะที่ตัวยาจะเข้าไปรักษาหรือออกแบบตามลักษณะของโรคที่ผู้ป่วยเป็น เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถแยกแยะเม็ดยาชนิดต่างๆ ของตัวเองได้ง่ายขึ้นและหยิบทานได้ถูกต้อง


การออกแบบการสื่อสารจากสิ่งของ

เม็ดยาโดยทั่วไปที่เรารู้จักมักมีรูปร่างหน้าตากลมๆ เรียบๆ นิ่งๆ ไม่ค่อย ‘สื่อสาร’ กับผู้ป่วยสักเท่าไหร่ อย่างมากที่สุดก็คือสามารถแยกแยะได้ด้วยสีหรือตัวอักษรที่ถูกปั๊มลงบนเม็ดยาซึ่งส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะอ่านไม่เข้าใจ Jong Hun Choi ( https://www.instagram.com/choihaenyeo/ ) มองเห็นปัญหาทางการออกแบบเม็ดยาแต่เดิมนี้ จึงเสนอแนวคิดในการปรับรูปโฉมเม็ดยาเสียใหม่


เม็ดยานี้มีชื่อว่า Pimoji (pill + emoji) นำรูปร่างของโรคหรืออวัยวะที่ตัวยาจะช่วยรักษามาใช้เป็นแบบสำหรับสร้างเป็นรูปร่างของเม็ดยา เพื่อให้ผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุสามารถแยกแยะเม็ดยาชนิดต่างๆ ได้ถูกต้อง รวมถึงเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้พิการทางสายตา ให้สามารถทำความเข้าใจเม็ดยาของตัวเองได้และลดความผิดพลาดจากการทานยาผิด การออกแบบแนวคิดให้วัตถุสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ครั้งนี้ยังคงเป็นเพียงแนวคิดเท่านั้น คงต้องรอดูและช่วยกันส่งข่าวไปให้ถึงบริษัทยาต่างๆ ให้ได้หยิบเอาแนวคิดนี้มาทำให้เกิดขึ้นจริง


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.