社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

เปลี่ยนรูปทรงให้คนใกล้กัน

ม้านั่งตัวยาวที่หน้าสำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติถูกเปลี่ยนให้โค้งขึ้น เพื่อหนุนให้คน 'รักกัน'บริษัทด้านสถาปัตยกรรม Snøhetta จับมือกับผู้ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ Vestre และผู้ผลิตวัสดุ Hydro (https://www.hydro.com/) พัฒนาม้านั่งที่จะถูกติดตั้งไว้ที่สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติ (United Nations หรือ UN) จนถึงปลายปีนี้


การปรับปรุงพัฒนาม้านั่งตัวนี้เป็นความตั้งใจของหน่วยงานผู้จัดสรรรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ (Nobel Peace Prize) ซึ่งอยากให้ข้อความเกี่ยวกับการส่งเสริมสันติภาพสามารถส่งต่อไปยังคนในวงกว้างได้โดยก้าวข้ามพรมแดนทางภาษา


การออกแบบการสื่อสารโดยไม่ต้องใช้คำพูด

ม้านั่งตัวยาวนี้มีชื่อว่า 'ม้านั่งสันติภาพ (Peace Bench)' มีความยาวถึง 6.5 เมตร ทำจากอลูมิเนียมซึ่งถูกทำให้โค้งงออย่างถาวร ความโค้งของม้านั่งตัวนี้ถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของรูปวงกลมซึ่งสัมผัสกับพื้นดินในจุดที่ต่ำที่สุด


จุดที่ความโค้งมาบรรจบลงในส่วนที่ต่ำที่สุดของม้านั่งนี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่หนุนให้คนที่เข้ามานั่งต้องขยับเข้ามาใกล้กันมากขึ้น เปิดโอกาสให้เกิดบทสนทนาระหว่างคนแปลกหน้า ช่วยส่งเสริมสันติภาพตามคอนเซปต์ของหน่วยงานต้นทาง โดยม้านั่งตัวนี้จะตั้งอยู่ที่หน้าสำนักงานของ UN ไปจนถึงเดือนกันยายน ก่อนจะย้ายไปอยู่ที่หอประชุม Oslo City Hall อย่างถาวร เพื่อรองรับการประกาศรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในทุกๆ ปี


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.