社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

'เมือง' ก็ต้องการ identity

ไม่ใช่แค่โลโก้ แต่คือ 'ตัวตนใหม่' ของเมือง ที่จะทำให้เมืองเดินต่อด้วยความรักออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ (Norway) ปรับโฉมภาพลักษ์และตัวตนของเมืองใหม่เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้น การลงทุนปรับโฉมในครั้งนี้ยังจช่วยลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้เมืองได้อีกมากโข


เมืองแต่ละเมืองต่างมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป บ้างก็เป็นหุบเขา บ้างเป็นชายทะเล เป็นป่าเขียวขจี เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมเก่าแก่ หรืออาจเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีและความล้ำสมัย ไม่ว่าเมืองจะเป็นอย่างไร แต่หากจะทำให้คนรักเมือง เราอาจต้องกลับมาตั้งคำถามว่าอัตลักษณ์ของเมือง (city's identity) ได้สะท้อนวิถีชีวิตรูปแบบต่างๆ ของคนในเมืองได้ดีแล้วหรือยัง


การออกแบบจากความเป็นเมือง

การปรับปรุงอัตลักษณ์ของเมืองออสโลในครั้งนี้นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยยืนอยู่บนพื้นฐานของโลโก้เดิมที่เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 1924 โดยนักออกแบบจาก Creuna ได้ศึกษาและเข้าไปเรียนรู้วิธีคิดขององค์กรต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การทำงานของเมืองออสโลนับพันราย เพื่อเฟ้นหาแก่นซึ่งเป็นตัวตนของเมืองออกมาให้ได้ชัดเจน


ผลที่ได้คืออัตลักษณ์ ฟอนต์ และรูปทรงประกอบ (design elements) ที่เรียบง่าย สามารถจดจำได้ไว เป็นมิตรกับผู้คนในยุคปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายบริบทมากขึ้น ทั้งในส่วนกิจกรรมที่ต้องการความเป็นทางการและในส่วนที่ต้องการความรู้สึกสนุกสนานเป็นกันเอง นอกเหนือจากการใช้งานที่ขยายขอบเขตไปมากกว่าเดิม ตัวตนใหม่ของเมืองนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของเมืองได้อีกถึง 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีซึ่งปกติหน่วยงานย่อยของเมืองมักใช้ไปในการพัฒนาโลโก้ของตนเอง จะเห็นว่าการลงทุนกับการคิดใหม่ปรับปรุงใหม่นั้นแม้จะดูเหมือนสิ้นเปลืองและเกินจำเป็น แต่แท้จริงแล้วกลับเป็นกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนผลด้านบวกให้แก่เมืองอย่างเห็นผล ทั้งในแง่สังคม การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ โดยไม่ต้องรอนานเลย

ชมอัตลักษณ์ใหม่ของออสโลที่ https://www.creuna.com/en/cases/a-unifying-identity-for-oslo/


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.