社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ดินสอกับสมุดที่เขียนไม่มีวันหมด

ดินสอที่จะอยู่ตลอดไป เขียนได้ไม่มีวันหมด ไม่ต้องเหลา ไม่มีไส้ดินสอเจ้าของรางวัล Red Dot Award 2019 นี้น่าจะเป็นดินสอที่ยั่งยืนที่สุดที่เคยมี เพราะจะคงทนอยู่ได้ตลอดไป รีไซเคิลได้ถ้าต้องการ และไม่รบกวนการตัดไม้ การเผาถ่านไม้และกราไฟต์ธรรมชาติ และกลไกในการใช้งานกับสมุดที่ทำมาพิเศษ จะทำให้ไม่ต้องซื้อสมุดใหม่อีกเลย


เครื่องเขียนซึ่งอยู่คู่กับวัฒนธรรมมนุษย์มาอย่างยาวนานอย่างดินสอกำลังถูกปรับเปลี่ยนโฉมหน้าและกลไกการใช้งานใหม่ หลังพบว่าในแต่ละปีมีดินสอที่ถูกผลิตขึ้นบนโลกจำนวนราว 1 หมื่นล้านแท่ง เทียบได้กับปริมาณการตัดต้นไม้ขนาดกลางมาใช้ในการผลิตจำนวนปีละ 3.3 หมื่นต้น นี่ยังไม่นับรวมผลกระทบจากการผลิตและการทำเหมืองกราไฟต์ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของไส้ดินสอ


การออกแบบความยั่งยืนที่สวยงาม

การสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความยั่งยืนหรือดีต่อสิ่งแวดล้อมในหลายๆ ครั้งมักเป็นการบังคับให้ผู้บริโภคหรือผู้ใช้งานต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใช้มากเสียจนทำให้เกิดความยุ่งยาก คนส่วนใหญ่เมื่อต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองมากๆ จึงทำให้เกิดความรู้สึกไม่อยากใช้งาน บางผลิตภัณฑ์แย่กว่านั้นคือด้วยความอยากให้ดีต่อโลกจึงต้องตัดทอนส่วนประกอบบางอย่างจนทำให้เสียเปรียบผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในแง่ของการใช้งาน ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นสุดท้ายก็จะกลายเป็นเพียงไอเดียที่ไม่ถูกนำมาใช้จริง


ดินสอด้ามนี้เป็นความพยายามในการทำให้ความยั่งยืนเป็นสิ่งที่คนทั่วไปรู้สึกคุ้นเคยและยังมีความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยที่เพิ่มขึ้นมากกว่าดินสอไม้ทั่วไป ด้วยการผลิตที่ทำมาจากอลูมิเนียมแบบไร้รอยต่อและโครงสร้างปลายดินสอที่ทำมาจากโลหะผสมชนิดพิเศษ ทำให้ดินสอด้ามนี้สามารถเขียนลงบนกระดาษได้อย่างไม่มีวันหมด โดยแทนที่จะใช้กราไฟต์ ดินสอด้ามนี้กลับสร้างลวดลายจากการเขียนด้วยกระบวนการออกซิเดชั่น (oxidation) ซึ่งทำให้รอยเขียนที่ได้นี้สามารถลบได้โดยไม่ทิ้งร่องรอย นอกจากนี้ Nuka (http://e.fnd.to/eternalstationery ) ยังผลิตสมุดที่ทำมาจากอีลาสโตเมอร์ (elastomer) ซึ่งทนต่อการฉีกขาด สามารถเขียนในน้ำได้ และลบเขียนใหม่ได้แบบตลอดกาลด้วยเช่นเดียวกัน


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.