社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

พรมละหมาดในโลกยุคใหม่

วัฒนธรรมเก่าแก่ การอนุรักษ์ และสมดุลของการออกแบบที่พาวัฒนธรรมก้าวต่อไปข้างหน้าอิสลามเป็นศาสนาที่เก่าแก่มากที่สุดศาสนาหนึ่งที่มนุษย์พอจะประมาณช่วงเวลาย้อนกลับไปบันทึกได้ ความเก่าแก่นี้ได้ทำให้เกิดประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากศาสนาอื่นๆ แม้จะถูกดัดแปลงและน้อมนำไปสู่แขนงย่อยๆ อื่น รวมทั้งถูกดึงมาใช้ในศาสนาอื่นที่ใกล้เคียง


การรื้อฟื้นวัฒนธรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงจนได้ ‘วัฒนธรรมใหม่’ เป็นเหตุการณ์ที่อาจหลีกเลี่ยงได้ยากขึ้นทุกที ในขณะเดียวกันหากมองมุมกลับ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเสียใหม่อาจเป็นการช่วยรักษาวัฒนธรรมเดิมเอาไว้ เพียงแต่นำไปใส่ในกล่องใหม่ที่ตกแต่งให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนที่เปลี่ยนไป


การออกแบบจุดสมดุลของการรักษาวัฒนธรรม

การละหมาดของอิสลามเป็นกิจกรรมที่ต้องทำถึงวันละ 5 ครั้งโดยหันหน้าไปทางมหานครเมกกะ (Mecca) โดยพรมที่ใช้รองรับร่างกายในระหว่างการละหมาดนั้นก็มักตกแต่งด้วยลวดลายทรงโค้งและมียอดแหลมแบบรูปทรงอาคารโบสถ์มุสลิม ในขณะที่พรมละหมาดส่วนใหญ่ปัจจุบันมีลวดลายที่ล้อตามแบบฉบับโบราณ Myhra Mirza นักออกแบบชาวมุสลิมจึงพัฒนาลวดลายของพรมขึ้นใหม่โดยทำให้เข้ากับวิถีชีวิตสมัยใหม่มากขึ้น


พรมที่ MIrza สร้างขึ้นนี้อยู่ภายใต้แบรนด์ ‘Niyya’ (https://niyya.co/ ) โดยมีลวดลายที่หลุดออกจากกรอบแบบวัฒนธรรมเดิม แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาจิตวิญญาณและประโยชน์ใช้สอยเดิมเอาไว้ โดยลวดลายทั้งหมดต่างถอดรหัสมาจากฝีแปรงและลายเส้นของตัวอักษรอิสลาม และใช้สีโทนธรรมชาติเพื่อสะท้อนถึง ‘สมดุลของชีวิต’ ตามแบบฉบับอิสลาม โดยแบ่งออกเป็นลวดลายที่บอกเล่าเรื่องราวของมุสลิม ได้แก่ Tahara (ความบริสุทธิ์) Sabr (ความอดทน) Dikhr (การระลึกถึง) และ Salaa (การอธิษฐาน) นอกจากนี้พรมแต่ละผืนยังมีรูปทรงที่สามารถชี้ให้เห็นโครงสร้างที่รวมกันแล้วจะคล้ายกับยอดโบสถ์มุสลิมตามแบบฉบับเดิม และยังเพิ่มประโยชน์ใช้สอยในการนำมาห่มคลุมร่างกายได้หรือจะนำมาใช้พันคอก็ทำได้โดยไม่น่าเคาะเขิน


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.