社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ผลไม้จากการพิมพ์ 4 มิติ

อนาคตของผลไม้ และการสั่งจ่ายวิตามินได้อย่างเจาะจงนักศึกษาจาก Bezalel Academy of Art and Design เมืองเยรูซาเล็ม ประเทศอิสราเอล ทดลองใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) ที่ดัดแปลงเป็นการพิมพ์และขึ้นรูปแบบสี่มิติ เพื่อบรรจุวิตามินไว้ในโครงสร้างของผลไม้ในจินตนาการ


การออกแบบการสั่งจ่ายสารอาหาร

งานออกแบบนี้เป็นของ Meydan Levy ( https://meydanish.wixsite.com/portpoliome ) ใช้เทคโนโลยี ‘การพิมพ์ 4 มิติ’ ซึ่งหมายถึงการพิมพ์โครงสร้างของผลไม้ในจินตนาการออกมาด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติด้วยรูปแบบแบนๆ แล้วจึงฉีดของเหลวเข้าไปเพื่อให้เกิดการขึ้นรูปเป็นทรงผลไม้ที่ต้องการ การทำงานลักษณะนี้ต้องอาศัยการประเมินรูปร่างของวัตถุเมื่อได้รับของเหลวเข้าไป โดยต้องคำนวณและทดลองซ้ำแล้วซ้ำอีก จนได้รูปทรงและปริมาณของเหลวที่พอเหมาะ


Levy ใช้เซลลูโลส (cellulose) เป็นวัตถุดิบในการพิมพ์ครั้งนี้เพื่อเลียนแบบโครงสร้างของผลไม้ตั้งแต่ระดับเซลล์ แล้วจึงฉีดน้ำวิตามินที่ต้องการลงไปในปริมาณที่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สี่มีตินี้มีประโยชน์มาก เพราะสามารถสร้างรูปทรงของอาหารได้มากกว่ารูปแบบที่มีอยู่ในธรรมชาติ และเมื่อพิมพ์เซลลูโลสออกมาแล้วก็สามารถนำไปเก็บรักษาไว้ได้สะดวกและมีช่วงอายุการเก็บที่ยาวนาน เมื่อถึงเวลาที่ต้องการใช้งานจึงค่อยฉีดน้ำวิตามินลงไป ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเน่าเสียได้คล้ายผลไม้จริง งานชิ้นนี้แม้จะเป็นเพียงการทดลองเบื้องต้น แต่ก็เปิดให้เห็นความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีการพิมพ์สี่มิติซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตอาหารและการจ่ายยาในอนาคต


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.