社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

นิยามการทำเล็บเพื่อการใช้สอย

คนเราอาจให้ความหมายของเล็บไว้ต่างกันงานคราฟท์ผ้าทอของญี่ปุ่นลักษณะนี้ไม่เพียงแต่อาศัยเวลาและการใส่ใจในรายละเอียด แต่ต้องทุ่มเทแม้กระทั่งการปรับแต่งร่างกายของช่างฝีมือให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสรรค์


การออกแบบร่างกายเพื่อการใช้สอย

:: ประเด็นปัญหา ::

การทำงานศิลปะและงานคราฟท์ (craft) หรืองานหัตถกรรมจำนวนมากมีคุณค่าที่สูงขึ้นมากกว่าผลผลิตจากระบบอุตสาหกรรม เพราะแต่ละขั้นตอนต้องอาศัยการทำงานของมนุษย์ซึ่งทำให้ผลงานแต่ละชิ้นมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป และใช้เวลาในการสร้างสรรค์ผลงานที่มากขึ้นเป็นเงาตามตัว


:: การจัดการ ::

แม้ระยะเวลาในการผลิตที่ยาวนานไม่ได้กลายเป็นอุปสรรคในการสร้างสรรค์ผลงานคราฟท์ เพราะระยะเวลาที่ยาวนานนี้กลับกลายเป็นสเน่ห์และเพิ่มมูลค่าให้แก่ชิ้นงานนั้นๆ แต่ช่างฝีมือในกลุ่ม 爪掻本綴織 (tsumekaki hon tsuzure ori) ซึ่งเป็นศิลปะในการทอผ้าด้วยนิ้วมือของญี่ปุ่นที่ตกทอดมานานกว่า 4,000 ปี ก็ได้ทำให้คุณค่าของผลงานนี้สูงส่งขึ้นอีกเนื่องจากการทุ่มเทของช่างฝีมือที่ต้องตกแต่งเล็บของตนเองให้เป็นรอยเพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ ภาพที่เห็นนี้เป็นเบื้องหลังการทำงานที่เผยแพร่โดย 清原 聖司 จาก Sufuto ( https://www.sufuto.jp ) ผู้ผลิตชิ้นงานผ้าทอและผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้

SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.