社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

นั่งบนความยืดหยุ่นของไม้

เก้าอี้ไม้ที่ลดทอนวัสดุลงจนเหลือแค่เท่าที่จำเป็น แต่กลับได้คุณสมบัติใหม่เพิ่มขึ้นอีกแนวคิดการออกแบบเก้าอี้ไม้ตัวนี้มาจากชื่อของหนังสือนวนิยายเยอรมันอันโด่งดัง 'Was Bleibt' หรือ 'สิ่งที่เหลือ' (what remains) ซึ่งถูกตีความมาใช้ในงานออกแบบเพื่อลดสิ่งที่เกินจำเป็นออกให้หมดจนเหลือเพียงสิ่งที่ยังก่อประโยชน์และตั้งอยู่ได้


ความน่าสนใจของเก้าอี้ไม้ตัวนี้นอกจากจะเป็นเรื่องการลดการใช้วัสดุให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อประหยัดทรัพยากรในการผลิต กระบวนการในการทดลองสร้างสรรค์เก้าอี้ตัวนี้ยังทำให้ได้คุณสมบัติใหม่จากความบางของไม้ในการรับน้ำหนักตัวขณะนั่ง


การออกแบบให้ได้ของเพิ่มจากการลดของทิ้งไป

เก้าอี้ตัวนี้มีชื่อว่า 'Mµ' เป็นผลงานของ Peter Otto Vosding (https://vosding.de/) และ Dirk Vosding โดยการเหลาไม้ในส่วนที่ 'เกินจำเป็น' ออกให้มากที่สุด โดยยังคงรักษาโครงสร้างและความแข็งแรงของเก้าอี้ที่ 'จำเป็น' แต่เดิมไว้


เพียงแนวคิดที่เรียบง่ายนี้ ทำให้ได้เก้าอี้ซึ่งมีพนักพิงและส่วนรองนั่งที่สามารถยืดหยุ่นตามแรงกดได้โดยไม่หักหรือเป็นอันตราย โดยส่วนของพนักพิงและส่วนรองนั่งของเก้าอี้นี้จะช่วยลดแรงกระแทกด้วยการโค้งงอตามแรงกดทับและน้ำหนักตัวของคนนั่งได้ในระดับที่ไม่ทำให้ต้องกลัวว่าจะหัก ฐานและขาของเก้าอี้ยังถูกจัดวางให้มีความมั่นคงโดยถูกขัดให้อยู่นิ่งเพียงระนาบเดียว ทำให้เหลือช่องว่างของระนาบที่เหลือซึ่งช่วยเสริมความยืดหยุ่นของเก้าอี้ให้ยุบ-ยืดได้อย่างอิสระมากขึ้น


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.