社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

พัฒนาแบรนด์อย่างหายห่วง ด้วยการจำลองภาพสามมิติ (3D)

ลดต้นทุน และลดการผลิตพลาดที่ไม่จำเป็น ด้วยการจำลองภาพเสมือนจริง


Design by: SolidSprout

Project title: MCG Business Cards

Partner: Maverick Consulting Group

Category: Corporate Identity Designหากภาพลักษณ์ของแบรนด์และองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ การป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการผลิตก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ ..ในครั้งนี้เมื่อ SolidSprout ได้มีส่วนร่วมในการทำงานกับ Maverick Consulting Group (MCG) เราจึงรักษามาตรฐานการผลิตด้วยการสร้างภาพจำลองเสมือนจริง เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจและใช้สำหรับตรวจสอบก่อนที่จะผลิตจริงการออกแบบการตรวจสอบที่แม่นยำ

ด้วยเทคโนโลยีการจำลองภาพสามมิติเสมือนจริง (3D simulation) ทำให้การตรวจสอบชิ้นงานทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้งานสามารถมองเห็นผลงานของตนเองได้ก่อนการผลิต และประเมินความเหมาะสมในการใช้งานได้สะดวกมากกว่าการมองภาพงานออกแบบทั่วไป


นี่คือหนึ่งในมาตรฐานที่ SolidSprout ได้นำมาใช้ในการออกแบบชิ้นงาน ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์และส่งเสริมการสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบกับผู้ตัดสินใจเลือกใช้ชิ้นงานมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญคือช่วยลดต้นทุนในการผลิต เพราะกระบวนการนี้ได้ช่วยจำกัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิตที่ผิดพลาดหรือไม่ตรงใจ ช่วยคลายความกังวล และทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกินจำเป็นการพัฒนางานในลักษณะนี้เป็นหนึ่งในมาตรการด้านการออกแบบของ SolidSprout เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่ต้องการพัฒนาภาพลักษณ์หรือผลิตชิ้นงานสำหรับการส่งเสริมตัวตนของแบรนด์ โดยไม่ว่าจะเป็นงานสเกลใหญ่หรือเล็กขนาดใดก็จะได้รับการดูแลจากเราเป็นอย่างดีเสมอ ...เพราะไม่ว่าใครก็ควรมีสิทธิ์สร้างสรรค์สังคมได้เท่าเทียมกันSolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม


Tel: 061 491 8292

Line ID: @solidsprout

Email: info@solidsprout.com

Website: http://www.solidsprout.com/

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.