社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

โรงพยาบาลโอบกอดพื้นที่สีเขียว

สร้างอาคารให้โอบกอดพื้นที่สีเขียว แล้วพื้นที่สีเขียวจะโอบกอดคนในอาคาร


นอกจากรูปทรงที่โค้งเว้าไปมาและจัดพื้นที่บนดาดฟ้าให้สามารถปลูกต้นไม้ได้ โรงพยาบาลแห่งนี้ยังแบ่งพื้นที่สีเขียวให้แทรกเข้ามาอยู่ในช่องกลางอาคารและเรียงรายอยู่รอบๆ ถึงราว 50% เพื่อให้คนที่เข้ามาอยู่ได้กลับมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

อาคารของโรงพยาบาล Sud Salento ในอิตาลีเป็นความร่วมมือระหว่าง Mario Cucinella Architects (https://www.mcarchitects.it/) กับหลายหน่วยงานซึ่งรวมถึงสำนักงานสุขภาพท้องถิ่นของเมือง (Local Health Authority) ที่เคยร่วมกันออกแบบพื้นที่ดูแลสุขภาพหลายแห่งในเมืองรวมถึงศูนย์การผ่าตัดในเมืองมิลาน (Milan)


การออกแบบพื้นที่ให้ธรรมชาติดูแลมนุษย์

อาคารแห่งนี้จะใช้เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างรอบด้าน ตั้งแต่การวินิจฉัยโรค การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ไปจนถึงการรักษาโรคทั่วไป โดยถูกออกแบบให้มีพื้นที่โค้งเว้า เพิ่มพื้นที่ผิวของอาคารให้โอบกอดบริเวณที่ปลูกต้นไม้สีเขียวให้ได้มากที่สุด โดยหวังว่าพลังของธรรมชาติจะช่วยเยียวยาผู้ป่วยให้หายจากโรคภัยได้ไวยิ่งขึ้น


หากดูจากข้อจำกัดของพื้นที่ซึ่งมีหน้าแคบแต่มีความยาวมาก การออกแบบอาคารให้มีลักษณะโค้งเป็นลอนคลื่นจึงช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์ในการปลูกต้นไม้ได้มาก และยังทำให้แผนกต่างๆ ในอาคารยังสามารถเดินเชื่อมถึงกันได้โดยตลอด คุณสมบัติสำคัญมากสำหรับโรงพยาบาลเพราะช่วยให้การขนส่งผู้ป่วยระหว่างหน่วยต่างๆ สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว การปลูกต้นไม้ไว้รอบอาคารยังช่วยให้โรงพยาบาลมีความเงียบสงบมากขึ้นเพราะต้นไม้ที่ปลูกเป็นแนวจะช่วยดูดซับเสียงรบกวนจากภายนอกได้ และช่วยให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมีพื้นที่สีเขียวสำหรับพักสายตามากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การบริการผู้ป่วยเป็นการส่งผ่านความสุขต่อกันไปได้เรื่อยๆ ไม่รู้จบ


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.