社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

อิฐ+บวบ ทำอาคารให้มีชีวิต

ก้อนอิฐที่ทำจาก 'บวบ' จะช่วยให้อาคาร 'หายใจได้' และยังลดมลพิษจากการก่อสร้างนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่เริ่มต้นจากความเรียบง่ายและแนวคิดที่อยากให้ผู้คนกับธรรมชาติได้อยู่กันอย่างสมดุลและยั่งยืน พัฒนาโดยกลุ่มนักวิจัยในเมืองมุมไบ (Mumbai) นำโดย Shreyas More (https://in.linkedin.com/in/shreyas-more-9a110540) จากสถาบันการออกแบบและนวัตกรรมแห่งอินเดีย (Indian School of Design and Innovation)


การออกแบบก้อนอิฐชนิดใหม่ครั้งนี้เริ่มต้นจากประเด็นปัญหาด้านการก่อสร้างโดยทั่วไปซึ่งทำให้คนกับธรรมชาติต้องถูกตัดขาดออกจากกัน การก่อสร้างอาคารแต่ละครั้งไม่เพียงแต่สร้างกำแพงขึ้นมาในทางกายภาพ แต่ยังสร้าง 'กำแพงทางนิเวศ' ที่ขวางกั้นคนกับธรรมชาติให้รู้จักกันน้อยลง และทำให้ช่องว่างของสมดุลการใช้ชีวิตระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมถอยห่างจากกันมากขึ้นทุกที


การออกแบบจากจุดเด่นของธรรมชาติใกล้ตัว

การพัฒนา 'อิฐบวบ' ในครั้งนี้เป็นการกลับมาใช้ประโยชน์จากการมองเห็นรากเหง้าของวัสดุใกล้ตัว โดยวัสดุหลักที่ถูกใช้เป็นโครงสร้างของอิฐนี้คือ 'บวบ' ซึ่งปกติคนส่วนใหญ่จะใช้ใยบวบในการนำไปขัดตัวตอนอาบน้ำ แต่เมื่อพบว่าเส้นใยของบวบมีความแข็งแรง เหนียว ยืดหยุ่นได้ดี และมีรูพรุนจำนวนมาก เมื่อนำมาทำเป็นโครงสร้างของอิฐจึงช่วยลดการใช้ปูนซีเมนต์และเหล็กเส้น และยังทำให้สิ่งปลูกสร้างได้คุณสมบัติใหม่ขึ้นมาอีกหลายอย่าง


อิฐใยบวบนี้มีชื่อว่า Green Charcoal โดยนักออกแบบนำใยบวบมาหุ้มด้วยวัสดุธรรมชาติอย่างดินและถ่านไม้ จนทำให้อิฐบวบสามารถช่วยฟอกอากาศ รักษาระดับความชื้น และลดอุณหภูมิให้กับอากาศโดยรอบได้ นอกจากนี้รูพรุนที่มากถึง 20% ยังสามารถรองรับการอยู่อาศัยของพืชและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ซึ่งจะทำให้อาคารช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและทำให้คนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น เป็นการทำให้กำแพงของอาคาร 'มีชีวิต' หายใจได้ และยังรองรับชีวิตอีกมากมายทั้งในอาคารและ 'ในกำแพง' ซึ่งจะทำให้เกิดการเกื้อกูลกันระหว่างคนกับธรรมชาติอีกครั้งหนึ่ง


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.