社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

นั่งและตายไปกับ 'เก้าอี้โลงศพ'

โดดเดี่ยวและตายไปคนเดียว.. แม้จะเหมือนว่าน่าเศร้า แต่คือโอกาสในการได้ฝึกเตรียมพร้อมสำหรับวันสุดท้ายของชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เมื่อผู้คนใช้ชีวิตตัวคนเดียวกันมากขึ้น มีลูกกันน้อยลง และการแต่งงานไม่ใช่ความสำเร็จสูงสุดของชีวิตอีกต่อไป ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตของคนในยุคใหม่จึงเปลี่ยนไป ส่งผลถึงวิธีการที่เราจะต้องเตรียมตัวเพื่อให้พร้อมสำหรับช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต


นักออกแบบชาวจีน Yeyang Liao ครุ่นคิดถึงความเปลี่ยนแปลงนี้และมองเห็นวัฒนธรรมเก่าแก่บางอย่างที่กำลังจะสูญหายไป นั่นคือความสัมพันธ์ระหว่าง 'คน' กับ 'ความตาย' ซึ่งถูกแสดงออกผ่านทางสัญลักษณ์ซึ่งมีฟังก์ชั่นเฉพาะ คือ 'โลงศพ'


การออกแบบที่ช่วยรักษาวัฒนธรรมเดิม

ความเชื่อเกี่ยวกับโลงศพของชาวจีนในอดีตนั้นค่อนข้างแตกต่างจากคนในยุคปัจจุบัน โดยในอดีตการวางโลงศพไว้ในบ้านเป็นสัญลักษณ์ของการเตรียมพร้อมและการมีสติพิจารณาความตายในทุกขณะ และยังเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อว่าโลงศพในบ้านจะช่วยให้เจ้าของมีอายุที่ยืนยาว (คงคล้ายกับความเชื่อเรื่องการต่ออายุด้วยการทำบุญโลงศพหรือการนอนโลงศพเพื่อสะเดาะเคราะห์ในสังคมไทย)


แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ความเชื่อดังกล่าวกลับถูกปฏิเสธ ความตายและโลงศพถูกผลักให้ไกลจากชีวิตประจำวัน Liao จึงนำความเชื่อและวัฒนธรรมนี้กลับมาในสังคมสมัยใหม่ด้วยการพัฒนาเก้าอี้ที่สามารถใช้งานเป็นโลงศพได้เมื่อเจ้าของได้ตายไป โดยหวังว่าผลงานชิ้นนี้จะช่วยกระตุกความสนใจให้คนกลับมารับรู้การมีอยู่ของความตายที่อาจใกล้อยู่แค่ปลายจมูก ในขณะเดียวกันก็ยังรักษาความเชื่อในวัฒนธรรมเดิมของจีนไว้ไม่ให้สูญหายไป

พบ Liao ที่ https://uk.linkedin.com/in/yeyangliao


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.