社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

แบรนด์ดิ้งและสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: ก่อการครู

เราเพิ่มคุณค่าลงในสื่อสิ่งพิมพ์ และเสริมจุดยืนการทำงานเพื่อสังคม


Project title: ก่อการครู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Design and production by: SolidSprout


โครงการเพื่อสังคมอาจต้องเริ่มจากแนวคิดและแผนงานที่ดีก่อน แต่เมื่อทุกอย่างตกตะกอนจนได้ที่แล้ว การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายจะทำได้อย่างไร? วันนี้มาลองดูตัวอย่างโครงการใหญ่ที่จับประเด็นปัญหาด้านการศึกษาของไทย ซึ่งทีมงาน SolidSprout ได้เข้ามาช่วยวางภาพลักษณ์ให้ตั้งแต่ก้าวแรกๆ


หลายครั้งที่โครงการต่างๆ สร้างสื่อสิ่งพิมพ์ขึ้นมาแล้วต้องเผชิญกับการทำลายสิ่งแวดล้อมและสร้างมลพิษ ไหนจะเรื่องสารเคมีจากกระบวนการผลิต และยังจะมีเรื่องสารพิษในน้ำหมึกที่อาจเป็นอันตรายต่อคนที่สัมผัส แต่ปัญหานี้กลับไม่พบในโครงการก่อการครู เพราะกิจกรรมครั้งนี้ผ่านการคิดมาอย่างดี

โครงการก่อการครู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นโครงการที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วยการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ครู พร้อมกับพัฒนาทักษะและเพิ่มองค์ความรู้ที่จำเป็นให้แก่ครูแกนนำ เพื่อส่งผลให้เกิดการพัฒนาครูต่อเนื่องทั่วประเทศ โครงการนี้มุ่งมั่นสร้างผลกระทบเชิงบวกให้เกิดขึ้นแก่สังคม และเพราะความตั้งใจนี้ เราจึงออกแบบและจัดการด้านการผลิตแผ่นพับของโครงการให้สามารถสื่อสารได้ตรงใจ และลดผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้คน ด้วยการเลือกใช้กระบวนการผลิตแบบ carbon-neutral ซึ่งชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จนมีค่าผลรวมเป็น "0" และยังใช้หมึกพิมพ์จากพืช (vegetable ink) ซึ่งไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และยังปลอดภัยต่อทุกการสัมผัส เรียกได้ว่านอกจากตัวโครงการจะมุ่งสร้างผลลัพธ์ดีๆ ให้เกิดขึ้นกับครูไทยแล้ว สื่อของโครงการก็ยังไม่ทำร้ายคนอื่นๆ บนโลกอีกด้วย ที่สำคัญคือราคาถูกกว่าการผลิตปกติด้วยนะ!

. ครั้งแรกที่ทีมงานของเราได้รับการทาบทามให้เข้ามาช่วยวางภาพลักษณ์ให้โครงการ คำถามแรกของเราคือ ‘อะไรคือเป้าหมายที่โครงการอยากจะพาไปให้ถึง’ หลังได้พูดคุยกับทีมเจ้าของโครงการ เรารู้สึกทึ่งกับความจริงจังและมุ่งมั่นของคนทำโครงการที่ใส่ความตั้งใจลงไปเต็มเปี่ยม เพราะโครงการนี้ต้องการจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สะกิดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาของไทยทั้งระบบ ด้วยการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงจากครูซึ่งเป็นคนทำงานจริงและเป็นคนที่ได้พบเจอกับปัญหาจริงในระบบการศึกษา โจทย์นี้ใหญ่พอสมควร เพราะสิ่งสำคัญคือเราต้องทำให้โครงการนี้เข้าถึงใจของครูได้ทั่วประเทศ จากการพูดคุยและศึกษาคนที่ทำงานในระบบการศึกษาเราจึงพบว่าคนที่ทำงานในภาคการศึกษามีความกดดันสูงมากที่ต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของระบบ แต่สิ่งที่โครงการนี้ต้องการทำคือการดึงดูดครูที่เคยมีพลังและกำลังจะหมดไฟ ให้ได้เข้ามาเติมพลังและลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่อีกครั้ง ดังนั้น keyword สำคัญที่เราได้ คือ เราต้องสื่อสารถึงความกล้าคิดกล้าทำ ความมุ่งมั่นจริงจัง การค้นพบแรงบันดาลใจ ความน่าเชื่อถือและมีคุณค่า การทำเพื่อผู้อื่น และที่ขาดไม่ได้คือความรู้สึกที่เป็นมิตรและเข้าถึงได้ จากองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ ทำให้เราเริ่มวางภาพลักษณ์ให้โครงการด้วยเส้นสายที่เบาสบายแต่ก็หนักแน่นและจริงจัง เราเลือกใช้ภาพจริงเพื่อสื่อให้เห็นถึงการเข้าถึงสภาพความเป็นจริงของคนทำงาน และในขณะเดียวกันก็เลือกใช้ภาพกราฟฟิกมาประกอบเพื่อให้สื่อสารถึงความสดใหม่ จินตนาการ และความหวัง ในขณะที่ตัวหนังสือและรูปแบบการจัดวางทั้งหมดที่เป็นระเบียบช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและยังเป็นรูปแบบที่ครูคุ้นเคย งานนี้เราพยายามหาเส้นกึ่งกลางจนเราได้เจอจุดสมดุลระหว่างความภูมิฐานน่าเชื่อถือและความกล้าที่จะทลายกรอบเดิม ความรู้สึกเหล่านี้ถูกแทรกลงไปในโลโก้ สื่อและสิ่งพิมพ์ รวมทั้งป้ายและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการตลอดมา ไม่ต้องสงสัยเลยว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จมากขนาดไหน เพราะตั้งแต่ปีแรกที่ปล่อยโครงการออกมาก็ได้เสียงตอบรับมากมาย จนตอนนี้ได้ขยายผลทำต่อในปีที่สอง และยังเพิ่มกลุ่มเป้าหมายจากเดิมที่จับเฉพาะครูในโรงเรียน ตอนนี้ไปถึงผู้บริหารในสถานศึกษากันแล้ว! ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ไว้วางใจให้เราได้ช่วยจัดวางภาพลักษณ์ของโครงการนี้ จนตอนนี้เราเริ่มเห็นครูรุ่นใหม่จำนวนมากที่เป็นผลผลิตจากโครงการได้เข้ามาเติมไฟในใจ จนสร้างการเปลี่ยนแปลงจากห้องเรียนเล็กๆ ของเขาได้จริงแล้ว


SolidSprout Co., Ltd.

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม


เราใช้งานออกแบบเพื่อช่วยให้องค์กรและบุคคลต่างๆ สามารถลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม ในขณะเดียวกันก็สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับโลกใบนี้


Tel: 061 491 8292

Line: @solidsprout

Email: info@solidsprout.com

Website: http://www.solidsprout.com/

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.