社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

อาหารขึ้น 'รา' (ราคาแพง)

อาหารที่ถูกทิ้งขว้าง มีราคาที่ต้องจ่ายมากกว่าที่ตาเห็นศิลปินจากนิวยอร์กสร้างผลงานเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนหันมาใส่ใจกับปัญหาการผลิตอาหารที่มากเกินไปในระบบอุตสาหกรรม (over-production) ซึ่งส่งผลให้คนไม่เห็นคุณค่าของอาหารจนใช้จ่ายมากเกินจำเป็นและทำให้เกิดอาหารเหลือทิ้ง ในขณะที่ในบางพื้นที่ของโลกผู้คนกลับต้องหิวโหย


การออกแบบสำนึกในคุณค่าของอาหาร

“ข้าวทุกจาน อาหารทุกอย่าง อย่ากินทิ้งขว้าง เป็นของมีค่า...” คนไทยหลายคนอาจคุ้นเคยกับกลอนบทนี้ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการบริโภคอาหารให้หมด แต่การบริโภคจนหมดอาจเป็นเพียงปลายทางของปัญหาที่ซ่อนอยู่ในวงจรการผลิต เพราะต้นตอของปัญหานี้แท้จริงเริ่มตั้งแต่สำนึกในการจัดหาอาหารอย่างพอดีกับความต้องการ เพราะพฤติกรรมการใช้จ่ายและบริโภคเกินความต้องการที่แท้จริง (over-consumption) จะส่งผลให้เกิดการใช้พลังงานในการผลิตที่มากเกินความจำเป็น ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรของโลกที่มีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งแท้จริงควรจัดสรรไปใช้เพื่อผู้คนที่ขาดแคลน


ผลงานศิลปะชิ้นนี้ดูเพียงผิวเผินอาจเหมือนอาหารที่ถูกทิ้งจนขึ้นรา แต่แท้จริงแล้ว ‘รา’ ที่เห็นนั้นคือเม็ดอัญมนีหลากหลายชนิด เช่น หยกและไข่มุก ซึ่งศิลปิน Kathleen Ryan (https://www.artsy.net/artist/kathleen-ryan) บรรจงปักลงบนวัตถุจำลองของอาหาร เพื่อชวนให้ผู้คนได้ฉุกคิดถึงคุณค่าของอาหารและราคาที่สังคมต้องจ่ายจากพฤติกรรมการบริโภคและการผลิตที่มากเกินพอดี เพราะในขณะที่เราบริโภคอาหารกันอย่างทิ้งขว้างอยู่นี้ ยังมีผู้คนอีกจำนวนมากที่ต้องหิวโหยและอดอยากจนเกิดภาวะพร่องโภชนาการ และส่งผลถึงความเป็นและความตายของพวกเขาอย่างที่คนในประเทศโลกที่หนึ่งอาจไม่มีทางเข้าใจ


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.