社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ซิปที่โค้งเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุ

ทำไมซิปต้องแบนและเป็นเส้นตรง เมื่อซิปสามารถมีรูปทรงได้หลากหลายDaphna Kaplan นักศึกษาพร้อมกับอาจารย์ที่ปรึกษา Safi Hefez พัฒนา ‘ซิป’ ที่มีรูปทรงที่เคลื่อนไหวแบบสามมิติและสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการเชื่อมสิ่งของเข้าด้วยกัน จาก Bazelel Academy of Fine Arts and Design Jerusalem


หลังจากการคิดค้นประดิษฐ์กลไกซิป (zipper) โดย Elias Howe ในปี 1851 และถูกพัฒนาต่อจนได้อุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายซิปในปัจจุบันซึ่งนำเข้าสู่ตลาดโดย Whitcomb Judson ในปี 1893 เป็นเวลาหนึ่งร้อยกว่าปีที่ซิปได้ถูกใช้งานและพัฒนาต่อมาเรื่อยๆ จนมีความทนทานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซิปได้ถูกนำไปใช้ในการอำนวยความสะดวกอย่างที่อุปกรณ์อื่นอย่างเชือกและกระดุมไม่สามารถทำได้


การออกแบบความเป็นไปได้ใหม่ของกลไกเดิม

โปรเจคนี้ของ Kaplan (https://www.daphnakaplan.com/ ) เล่นกับโครงสร้างสามมิติของซิปด้วยกระบวนการที่เรียกว่าพาราเมตริกดีไซน์ (parametric design) ซึ่งเป็นการกำหนดตัวแปรทางคณิตศาสตร์เพื่อดูความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่เลื่อนไหลตามการคำนวณด้วยอัลกอริธึม (algorithm) โดยทดลองขยับและปรับรูปร่างของซิปในโมเดลจำลองสามมิติเพื่อมองหาความเป็นไปได้ใหม่ในการได้มาซึ่งฟังก์ชั่นที่อาจไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในงานชิ้นนี้ได้ทดลองขยับซิปให้มีความหนา-บางที่เปลี่ยนไปจากเดิม ปรับขนาดของซี่ต่างๆในซิปให้เล็ก-ใหญ่ไม่เท่ากัน บิดงอโครงสร้างของซิปจนได้รูปทรงและกลไกการฟอร์มตัวที่ต่างไปจากเดิม


ซิปที่ได้จากการทดลองนี้จึงเปิดประตูไปสู่ความเป็นไปได้ที่จะนำไปใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อสิ่งของรูปทรงต่างๆ เข้าด้วยกัน การทำให้ซิปหมุนวนเป็นเกลียวเหมือนดีเอ็นเอ หรือโค้งงอและกลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองเป็นวงกลม เป็นการนำซิปซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เคยเปลี่ยนโลกการใช้งานสิ่งของในอดีตมาปัดฝุ่นใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่โลกในอดีตอาจทำไม่ได้หรือยากเกินกว่าแรงมนุษย์เพียงอย่างเดียวจะทำไหว


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.