社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

รถยนต์+โดรน เริ่มใช้ที่ญี่ปุ่น

อนาคตของรถบินได้ถูกขีดเส้นเริ่มต้นใช้งานจริงในอีก 4 ปี ที่ญี่ปุ่นรถบินได้และการเดินทางด้วยรถที่เหาะเหินไปในอากาศจะไม่ได้เป็นแค่จินตนาการอีกต่อไป เพราะเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการทดสอบใช้รถบินได้ และเปิดเผยแผนการที่จะนำมาใช้จริงที่ญี่ปุ่น โดยขีดเส้นกำหนดวันเริ่มต้นที่จะใช้งานจริงอีกไม่นานเกินรอ


NEC Corp ร่วมกับ Cartivator บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น (http://cartivator.com/) เพิ่งทดสอบการบินของรถแบบใหม่ ซึ่งสามารถบินได้สูงกว่า 10 ฟุต หรือราวๆ 3 เมตร ด้วยเทคนิคการขับเคลื่อนด้วยใบพัดในลักษณะเดียวกันกับโดรน (drone)


การออกแบบการเดินทางทั้งระบบ

รถยนต์ที่ว่านี้มีรูปลักษณ์คล้ายกับโดรนขนาดใหญ่ เพราะมีใบพัดอยู่รายรอบทั้ง 4 ด้าน มีห้องโดยสารขนาดกำลังพอดีกับคนนั่งซึ่งสูง 1.3 เมตร และมีน้ำหนักเบาเพียง 150 กิโลกรัม


การเดินทางด้วยรถทางอากาศของญี่ปุ่นครั้งนี้ไม่ได้ทำขึ้นแต่ด้วยยานพาหนะเพียงอย่างเดียว แต่ถูกวางแผนพร้อมกับการจัดเตรียมโครงสร้างระบบขนส่งของเมืองที่สามารถรองรับยานพาหนะทางอากาศ และมีการจัดตั้งกองทุนโดรน (Drone Fund) ซึ่งคอยจัดสรรเงินทุนเพื่อการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับโดรนโดยเฉพาะ โดยคาดหวังไว้ว่าจะทำให้ญี่ปุ่นสามารถเริ่มใช้งานรถยนต์โดรนได้จริงๆ ในปี 2023 และตั้งเป้าไว้ว่าจะสามารถเริ่มผลิตรถยนต์โดรนให้แก่คนจำนวนมากได้ในปี 2026 เพื่อแก้ปัญหาการจราจรและทำให้ญี่ปุ่นกลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใช้เดินทางได้ทางอากาศ


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.