社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ปลูกป่าเหนือสถานีรถไฟใต้ดิน จุดชุมทางรถไฟสถานีประวัติศาสตร์

ความเจริญกับพื้นที่สีเขียวอาจไม่จำเป็นต้องเติบโตสวนทางกันเสมอไป การพัฒนาที่เกิดขึ้นในหลายประเทศได้เป็นประจักษ์พยานที่พิสูจน์แล้วว่าธรรมชาติกับสิ่งปลูกสร้างจากมนุษย์ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ เพียงแค่รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีและคำนึงถึงพื้นที่ของธรรมชาติอยู่เสมอการออกแบบการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ

พื้นที่ 354,000 ตารางเมตรของสถานีรถไฟเก่าแก่ที่ปลูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1907 ในเมือง Jiaxing ประเทศจีน กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุง พร้อมๆ กับการสร้างเส้นทางและสถานีของรถไฟฟ้าใต้ดินที่เชื่อมต่อเป็นเครือข่ายร่วมกับสถานีรถไฟเดิม


โครงการนี้เริ่มก่อสร้างโดย MAD ( http://www.i-mad.com ) มาตั้งแต่ปี 2019 และจะแล้วเสร็จในปี 2021 โดยละทิ้งภาพจำของสถานีที่สูงใหญ่แปลกตาแล้วมุ่งเน้นชูความแตกต่างด้วยความงามที่กลมกลืนกับธรรมชาติ ความโอ่อ่าที่เคยเป็นเปลือกภายนอกของอาคารถูกลบทิ้งแล้วสอดแทรกแทนด้วยความน่าประหลาดใจที่จะพบได้จากความกว้างขวางและสถาปัตยกรรมที่ล้ำสมัยของสถานีที่อยู่ใต้ดิน สถานีแห่งนี้นอกจากจะเชื่อมระบบรถไฟและรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วยังเป็นชุมทางของรถบัสและระบบขนส่งประจำทางชนิดอื่นๆ ซึ่งจะรองรับผู้โดยสารได้ปีละ 5.28 ล้านคน


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.