社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ธงสัญลักษณ์ 'มนุษยชาติ'

ธงใสที่ถูกเสนอให้เป็นธงสัญลักษณ์ของมนุษยชาตินักออกแบบร่วมกับหน่วยงานพิพิธภัณฑ์ศิลปะเสนอการใช้ ‘ธงใส’ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนมนุษยชาติ สะท้อนความหลากหลายของเพศ สีผิว เชื้อชาติ และก้าวข้ามขอบเขตของการแบ่งแยก


การออกแบบภาพแทน

เราคงคุ้นเคยกับธงที่ถูกใช้ในการแบ่งประเภทกลุ่มคนออกเป็นชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธงชาติของแต่ละประเทศที่ใช้แทนกลุ่มคนในประเทศของตัวเอง หรือธงที่เป็นตัวแทนเฉพาะกลุ่มอย่างธงสีรุ้งของกลุ่ม LGBTIQ แต่เมื่อเราพูดถึง ‘มนุษย์’ ในภาพรวม เราจะแทน ‘ความเป็นมนุษย์’ ได้ด้วยสิ่งใด นำมาสู่การขบคิดและเสนอแนวทางโดย Sven Signe den Hartogh ( https://svensignedenhartogh.com ) ภายใต้ความร่วมมือกับ Museum Ijsselstein ประเทศเนเธอร์แลนด์


ธงที่ถูกเสนอนี้ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าแผ่นวัสดุใสที่มองทะลุได้อย่างปรุโปร่ง โดยมีนัยเพื่อให้เกิดการมองผ่านธงไปสู่สิ่งที่อยู่ด้านหลัง ซึ่งคือธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ต้นไม้ เมฆ ภูเขา สิ่งก่อสร้าง หรือสิ่งใดก็ตามที่อยู่รอบๆ ธงนั้น ทั้งนี้ก็เพื่อสื่อสารความไม่จำเป็นของสัญลักษณ์ สี หรือตรารูปแบบใดๆ และต้องการให้ ‘มนุษยชาติ’ ได้กลับมามุ่งสนใจที่สิ่งรอบตัวของตนเอง ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของความเป็นมนุษย์อยู่ในทุกขณะ


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.