社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

นักเรียนจีนทำหมวกต้อนรับเปิดเทอม

เปิดเรียนได้แล้ว และก็ยังปลอดภัยคุณครูในเมืองหางโจว (Hangzhou) ชวนเด็กนักเรียนประดิษฐ์หมวกประจำตัวของตัวเอง ด้วยโจทย์สำคัญคือ “จะทำยังไงให้คนอื่นอยู่ห่างจากเรา” สร้างความสนุกสนานแก่เด็กๆ โรงเรียนก็เปิดเรียนได้ปกติ และยังสร้างความสบายใจให้ผู้ปกครอง


การออกแบบการเรียนรู้ในช่วงฟื้นตัว

หลังการหยุดเรียนยาวตลอด 3 เดือน นักเรียนในเมืองหางโจวเริ่มก็กลับสู่สภาวะปกติด้วยการเปิดการเรียนการสอน แต่ถึงอย่างนั้น ครูที่โรงเรียนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ยังคงรักษามาตรการในการดูแลป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดระลอกที่สอง และชวนเด็กๆ มาทำกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ที่ผนวกเข้ากับการเรียนการสอนของโรงเรียนด้วย


กิจกรรมนี้ถูกแจ้งไปยังเด็กและผู้ปกครองของเด็กแต่ละคนก่อนวันเปิดเรียน โดยเด็กและผู้ปกครองจะช่วยกันประดิษฐ์หมวกที่จะใช้สวมมาโรงเรียน โดยได้ระบุเป้าหมายคือเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างเด็กนักเรียนอย่างน้อย 3 ฟุต ขณะที่พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันที่โรงเรียน


แรงบันดาลใจของคุณครูที่ส่งต่อไปถึงเด็กนักเรียนคือหมวกแบบโบราณของจีนในสมัยราชวงศ์ซ่ง (Song dynasty) ซึ่งมีลักษณะปีกหมวกที่ยาวยื่นออกไปทั้งสองข้าง (หมวกแบบขุนนางจีนที่เรามักจะเจอในหนังจีนทั่วไป) หมวกนี้ถูกออกแบบครั้งแรกโดยราชสำนักสมัยจักรพรรดิไท่จู่ (Taizu) โดยเป็นกุศโลบายในการป้องกันไม่ให้ขุนนางซุบซิบนินทากันระหว่างการเข้าเฝ้าและปฏิบัติหน้าที่


เมื่อนำมาใช้ในยุคนี้ ผลที่ได้คือฟังก์ชั่นของปีกหมวกที่ยังคงใช้งานได้ดี และยังสร้างความสนุกสนานให้แก่เด็กนักเรียน แต่ละบ้านต่างได้ใช้วัสดุและการตกแต่งที่ตนเองถนัด บ้างก็ใช้ลูกโป่ง กระดาษลัง ลวด ไม้ และเศษผ้า ในขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเก่าแก่ของชนชาติจีน


ดูคลิปวิดีโอข่าวจาก South China Morning Post https://youtu.be/EPi7HumE_Ms


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.